Det behövs offentliga investeringar och tillgång till privat kapital för att främja byggsektorn i EU, skriver Ellen Nygren.

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Europeisk byggsektor viktig för ekonomi och miljö

EESK anser att lika konkurrensvillkor måste råda inom byggsektorn och att det krävs mekanismer för att kontrollera att de sociala skyldigheterna efterlevs. Det skriver Ellen Nygren LO:s representant i Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK.

Nu i april var det halvtid i innevarande mandatperiod i Europeiska ekonomiska sociala kommittén, EESK, som löper sedan oktober 2010 till oktober 2015. EESK byter stadgeenligt sin ordförande,vice ordförande, sektionsordförande och diverse andra uppdrag bemannas också på nytt.

EESK har för första gången haft en svensk ordförande; Staffan Nilsson från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Han höll sitt avslutningstal den 17 april, då han summerade sin tid som kommitténs ordförande. Ett tema var förstås hans motto som han haft under sin ordförandetid: tillsammans för ett hållbart Europa. Han tog upp ämnen som europeisk solidaritet, att EU fått Nobels fredspris, vi behöver engagerade och aktiva medborgare för solidaritet och utveckling, en tillväxt som tar miljömässiga och sociala hänsyn och därmed är hållbar.

Efter Staffan Nilsson leds nu EESK under 2 1/2 år av den franske arbetsgivarrepresentanten Henri Malosse.

Bland de yttranden som kommittén antog under plenarmötet finns svaret på kommissionens meddelande om en strategi för hållbar konkurrenskraft inom byggsektorn. Byggsektorn står nästan för 10 procent av EUs BNP och är därmed viktig för såväl den ekonomiska ekonomin som för sysselsättningen. EESK framhåller dessutom att byggsektorn är betydelsefull när det gäller att sänka EUs energianvändning och därigenom människans ekologiska fotavtryck. EESK påtalar behovet av offentliga investeringar och tillgång till privat kapital för att främja byggsektorn. Investeringar i hållbara byggnader och hållbar infrastruktur är nödvändiga för att trygga Europas möjligheter till tillväxt och sysselsättning. Uppgradering av Europas transport-, energi- och bredbandsinfrastruktur behövs för Europas framtida konkurrenskraft.

Dessutom tar EESK upp att det krävs lämpliga mekanismer för att kontrollera att de sociala skyldigheterna bland arbetsgivare inte kringgås. Lika konkurrensvillkor måste råda, och de ska bygga på att värdlandets gällande lagar och sociala villkor ska följas. Dessutom måste incitament skapas får att höja arbetskraftens kompetens och erbjuda möjligheter till livslångt lärande för arbetare, oavsett anställningsform.