Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Eurostat: Svensk arbetskostnad högst

Under 2012 hade Sverige EU:s högsta timarbetskostnader och dessutom den näst högsta ökningen i jämförelse med 2008.

I genomsnitt kostade varje arbetad timma under 2012 i Sverige 39 euro eller 339,4 kronor, vilket gör det till den högsta timarbetskostnaden i EU före länder som Danmark och Belgien. I botten på tabellen återfinns Bulgarien där timkostnaden låg på 3,7 euro. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Efter Bulgarien hade Sverige mellan 2008 och 2012 den högsta ökningen, 23,3 procent, av arbetskostnader per timme räknat i euro. Räknat i kronor har den dock bara ökat med 11,6 procent. Skillnaden beror på det relativt höga värdet på svenska kronan jämfört med euron.

Arbetskostnaden består av löner, personalutbildning, skatter, bidrag och andra utgifter.