EU:s antibedrägeribyrå Olaf pekar på att den förre hälsokommissionären John Dalli kände till att hans vän Silvio Zammit försökt kräva en muta. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Hemlig rapport: Inga avgörande bevis mot snuskommissionär

EU:s antibedrägeribyrå saknar direkta bevis för att den tidigare hälsokommissionären John Dalli personligen var aktiv i muthärvan kring försöken att häva EU:s snusförbud. Dock finns det besvärande indicier mot Dalli som tyder på att han känt till affären. Det framgår av en hemlig EU-rapport som Europaportalen läst.

I den läckta rapporten från EU:s antibedrägeribyrå Olaf finns inga konkreta bevis för att den avgångne hälsokommissionären John Dalli kände till att snusföretaget Swedish Match och Estoc, en lobbyistfirma för rökfri tobak, skulle ha erbjudits att betala mutor av den maltesiske affärsmannen Silvio Zammit för att häva det europeiska snusförbudet.

”Det finns inga avgörande bevis för att kommissionär John Dalli haft någon direkt delaktighet vare sig som anstiftare eller som hjärnan bakom kravet på pengar i utbyte mot de utlovade politiska tjänsterna från herr Zammit”, heter det i rapporten som Europaportalen läst.

Den 16 oktober i fjol avgick den dåvarande hälsokommissionären John Dalli under oklara omständigheter efter anklagelser att han skulle varit inblandad i mutaffären som inbegrep Swedish Match. Enligt Dallis utsago läste kommissionsordförande José Manuel Barroso upp en sammanfattning av den nu läckta rapporten. Dalli uppmanades sedan att avgå vilket han gjorde.

Utredarna på Olaf skriver i rapporten att det dock finns indicier som tyder på att John Dalli kände till att hans nära vän Silvio Zammit, som står åtalad på Malta, efterfrågat en muta från Swedish Match och Estoc på 60 respektive 10 miljoner euro och att denne utnyttjade Dallis namn och position till sin fördel.

Beviset för detta är enligt rapporten 17 telefonsamtal mellan John Dalli och Silvio Zammit under första halvåret 2012, motsägelsefulla uttalanden från Dalli och att han har underlåtit att rapportera om ”inofficiella” möten med berörda parter i snusfrågan. Olaf drar av detta slutsatsen att Dalli “faktiskt kände till Zammits intriger och det faktum att han använde [Dallis] namn och position för att få ekonomiska fördelar ”.

Under ett möte på Malta den 13 mars 2012 ber Silvio Zammit Johan Gabrielsson från Swedish match om 60 miljoner euro för att träffa och övertyga John Dalli om att häva snusförbudet. Johan Gabrielsson uppmanas därefter, enligt rapporten, av sin chef Patrik Hildingsson, även ordförande för Estoc, att avbryta alla kontakter med Silvio Zammit.

Med på mötet var även lobbyisten och advokaten Gayle Kimberley, som tidigare arbetat på Europeiska rådets rättstjänst, men nu var på uppdrag av Swedish Match för att övertyga John Dalli om att häva det europeiska snusförbudet.

Dessutom framgår av rapporten att Gayle Kimberley ska ha varit mer involverad än vad tidigare framgått.

”Enligt de insamlade bevisen har det konstaterats att Kimberley inte talade sanning gällande detaljer i händelserna som utreds”, heter det och man slår fast att Kimberley och Zammit kan ha samarbetat för att utkräva pengarna av snuslobbyisterna. Tidigare har det framkommit att Gayle Kimberley ljög om möten med John Dalli.

Men trots att Swedish Match avbrutit samarbetet med Silvio Zammit försökte denne att övertyga Estoc om att betala en summa pengar för ett möte John Dalli.

I ett samtal 29 mars 2012 mellan Silvio Zammit och Inge Delfosse, generalsekreterare på Estoc, frågade Delfosse om det vore möjligt att träffa John Dalli. Zammit ska ha svarat ja och bett att få återkomma.

Silvio Zammit ringde sedan upp Gayle Kimberley och direkt därefter John Dalli och talade med honom under åtta sekunder och ringde sedan upp Kimberley igen.

En halvtimma senare ringde Zammit upp Delfosse, som då spelade in samtalet, och bad om tio miljoner euro för att arrangera ett möte med John Dalli i ett första steg att få honom att lyfta snusförbudet.

– Detta är priset han begär, sade Zammit till Delfosse under det inspelade samtalet. Det framgår dock inte vem ”han” i detta fall är, men Olaf menar att det rör sig om Dalli . Zammit har i förhör sagt att de tio miljoner eurona var hans konsultarvode.

Både Johan Gabrielsson och Inge Delfosse ska ha tolkat att Zammit efterfrågade en muta å John Dallis vägnar, men rapporten kan alltså inte fastställa att så är fallet. Silvio Zammit kan lika gärna ensam eller tillsammans med Gayle Kimberley försökt få snuslobbyisterna att betala dem pengarna utan Dallis vetskap. Men Olaf slår ändå fast i rapporten att John Dalli trots detta “kan ha åsidosatt sina etiska skyldigheter”.

I förra veckan riktades skarp kritik från Olafs egen övervakningskommitté och flera EU-parlamentariker och hur utredningen kring John Dallis avgång skötts. Där ställdes än krav på Olafchefen Giovanni Kesslers avgång.

I mitten av februari lämnade John Dalli in en klagan till Tribunalen, en underrätt till EU-domstolen, för att få sin uppsägning som EU-kommissionär upphävd.