Hoppa till artikelns andra spalt.

Statsskulderna fortsätter att öka i EU-länderna

Under 2012 ökade statsskulderna i 21 av EU:s 27 medlemsländer.

Den genomsnittliga statsskulden i EU-länderna var under 2012 85,3 procent av bruttonationalprodukten BNP – upp från 82,5 procent året innan. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Mest ökade statsskulden, 63 procent, i det minst skuldsatta landet – Estland, därefter Spanien (21,5 procent) och Cypern (20,7 procent).

I Grekland – EU-landet med den högsta statsskulden – minskade denna mest med -7,9 procent från 2011.

I Sverige minskade statsskulden med -0,5 procent från 38,4 procent 2011 till 38,2 procent 2012.

Statsskulden i det här sammanhanget är en ihopräkning av skulderna för staten, ålderspensionssystemet och kommunerna. Enbart statens skulder uppgick 2012 i Sverige till 31,5 procent av BNP enligt Årsredovisning för staten 2012.