Sverige står på sig om visstidsanställningar

Den svenska regeringen vidhåller att Sverige uppfyller de EU-regler som ska skydda anställda mot arbetsgivares missbruk av visstidsanställningar.

På måndagen var sista dagen för regeringen att lämna besked till EU-kommissionen huruvida Sverige anser sig följa EU:s skyddsregler kring visstidsanställningar.

Kommissionen har, efter en anmälan från tjänstemannafacket TCO, hävdat att Sverige inte lever upp till kravet att ha en tydlig övre gräns för hur många visstidsanställningar på raken en arbetsgivare kan kräva av en anställd innan denne måste erbjudas en tillsvidareanställning.

I måndagens svar till kommissionen hävdar regeringen som tidigare att Sverige uppfyller EU:s regler om visstidsanställning.

Om EU-kommissionen vill kan de driva frågan vidare till EU-domstolen.