Werner Hoyer, Europeiska investeringsbankens ordförande.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Tuffa budgetbeslut kan ge miljardlån för tillväxt

Efter genomförda nationella ekonomiska reformer kan EU-länderna till fullo utnyttja Europeiska investeringsbankens stora utlåningspotential. Banken som är den största offentligt ägda på överstatlig nivå kan agera mer kraftfullt än de privata bankerna vid utlåning till företag och investeringar i infrastruktur. Det skriver Olli Rehn, EU-kommissionens vice ordförande och Werner Hoyer, Europeiska investeringsbankens ordförande.

Den europeiska ekonomin har svårt att komma på fötter. De makroekonomiska obalanser som byggts upp under det senaste årtiondet, och ofta förstärkts av skenande kreditgivning är på väg att jämnas ut. Finansmarknaden visar vissa tecken på återhämtning. Finanspolitisk konsolidering och tillväxtfrämjande strukturreformer har inneburit sänkta riskpremier för de mest utsatta medlemsländerna. Men under 2013 kommer tillväxten i den europeiska ekonomin att förbli låg och situationen på arbetsmarknaden väldigt svår. Reformarbetet måste fortsätta men EU behöver också instrument för att investera och bygga inför framtiden. 

Europeiska investeringsbanken (EIB) spelar en allt viktigare roll i en tid där kreditvillkoren för den privata sektorn är fortsatt strama. Bankens låneportfölj är värderad till över 450 miljarder euro, vilket gör den till den största offentligt ägda banken på överstatlig nivå. Den kan därför agera mer kraftfullt än de privata bankerna. I Spanien har man prioriterat lån till små och medelstora företag för att råda bot på bristande finansiering och jobb. Av de 8 miljarder euro som lånades ut i Spanien 2012 gick 2,6 miljarder euro till 20 000 små och medelstora företag, en ökning med 200 procent jämfört med föregående år.

EIB spelar en viktig roll i länder som får finansiellt stöd eller befinner sig i ekonomiska svårigheter, genom att avhjälpa likviditetsbrist och ge råd om hur man lockar till sig investerare. EIB:s insatser i Grekland ökade avsevärt under sista kvartalet 2012. Dessutom kommer EIB att inrätta en garantifond för små och medelstora företag och förbättra handelsfinansieringen. Ett annat exempel är det nyligen undertecknade garantiprogrammet för utlåningen i Portugal som kommer att frigöra ytterligare 6 miljarder euro ur EIBs portfölj.

Det kapitaltillskott på 10 miljarder euro som EU-länderna beslutade om förra sommaren gör att EIB nu kan öka utlåningen med omkring 40 procent, vilket motsvarar en utlåning på 60 miljarder euro mellan 2013 och 2015. När andra investerare ser att EIB är med, är de villiga att skjuta till ytterligare medel. Därför kan vi förvänta oss att privata och offentliga investerare satsar 180 miljarder euro på tillväxt och konkurrenskraft under de närmaste tre åren.

EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken kan på detta sätt kombinera sina finansieringsåtaganden och främja investeringar från den privata sektorn inom EU:s viktigaste prioriterade områden, nämligen forskning, utveckling och innovation, stöd till små och medelstora företag och investeringar i infrastruktur. Det är därför av central betydelse att medlemsländerna och Europaparlamentet så fort som möjligt vågar fatta de tuffa budgetbeslut som krävs för att EIB ska kunna öka finansieringen av tillväxtfrämjande projekt i samtliga EU-länder och på så sätt ge ett effektivt bidrag till den ekonomiska återhämtningen.

Vi har redan kommit långt. Europas statsfinanser är helt klart på bättringsvägen och ljuspunkterna blir allt starkare för den europeiska ekonomin. Men arbetslösheten har nu nått oacceptabla nivåer. För att komma till rätta med detta måste vi fortsätta att driva igenom ekonomiska reformer men vi behöver också använda alla möjligheter som finns att främja investeringar och utnyttja EIBs fulla potential. Detta är ett gemensamt ansvar för EU och dess medlemsländer.

Olli Rehn, EU-kommissionens vice ordförande 

Werner Hoyer, Europeiska investeringsbankens ordförande