Hoppa till artikelns andra spalt.

Tyskland enda EU-landet med budgetöverskott

Under 2012 var Tyskland det enda EU-landet med budgetöverskott.

Det tyska överskottet hamnade på 0,2 procent av bruttonationalprodukten, BNP.

Efter Tyskland har Estland (-0,3 procent) och Sverige (-0,5 procent) minst budgetunderskott. Störst var underskottet i Spanien (-10,6 procent) och Grekland (10 procent). Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Det genomsnittliga underskottet för EU-länderna var -4 procent och för euroländerna -3,7 procent. Detta är en förbättring i jämförelse med 2011 då underskottsgenomsnittet var -4,4 respektive -4,2 procent.

Sammanlagt bröt 18 medlemsländer mot EU-regeln som säger att underskottet får vara högst tre procent. Tretton medlemsländer förbättrade sina underskott i jämförelse med 2011, tolv försämrade och i två skedde ingen förändring.