Stridande västerlänningar i krigszoner som Syrien är ett växande hot i EU, hävdar europeiska säkerhetstjänster. Arkivbild.

Stridande västerlänningar i krigszoner som Syrien är ett växande hot i EU, hävdar europeiska säkerhetstjänster. Arkivbild.

Bild: A. Ains

500 europeiska islamister strider i Syrien

Våldsbejakande islamistiska extremister från väst som deltar i strider i krigs- och konfliktzoner är enligt europeiska säkerhetstjänster ett allvarligt hot mot säkerheten i Europa.

I dag, fredag, överlämnade försvarshögskolan och Centrum för asymetriska hot och terrorstudier, CATS, en rapport till regeringen med förslag på att förebygga att individer reser till konfliktzoner för att ansluta sig till extremistgrupper. Rapporten utgår från hur andra europeiska länder försöker hantera fenomenet.

Tankesmedjan International Center for Counter-terrorism i Haag har granskat 32 terrormål med fällande domar i Europa under 2004 och 2012. Där framkom det att i 20 av de 32 undersökta fallen hade personer genomgått utbildning i terrorträningsläger utomlands.  

– Det är viktigt att understryka att antalet våldsbejakande islamitiska extremister utgör ett mycket begränsat antal. Men även ett fåtal får oerhörda samhällskonsekvenser. Det kan leda till ökad polarisering och främlingsfientlighet i samhället, säger Magnus Ranstorp, forskningschef på CATS.

EU:s kontraterrorsamordnare rapporterar att det just nu befinner sig omkring 500 EU-medborgare i Syrien som strider med Al-Quaida-relaterade grupper.

– Säkerhetstjänster runt om i hela Europa identifierar problemet med personer som ansluter sig till konfliktzoner som ett av allvarligaste terrorhoten mot EU-länder, säger unversitetsadjunkt Peder Hyllengren som deltagit i arbetet med rapporten.

Från Sverige har ett 30-tal personer åkt till Syrien och delta i strid med Al-Quiada-likande grupper enligt säkerhetspolisen.

– Det finns redan indikationer på att några av dem som rest framförallt till Syrien har uppmanats att genomföra attentat i sina hemländer. Utvecklingen i Syrien är allvarlig, med rekordhöga nivåer av västerlänningar som ansluter sig, säger Magnus Ranstorp.

– De flesta attentat, som exempelvis det i London 2005, har en direkt koppling till terroristträning utomlands.