Carl Bildt vill ha europeisk federation

Sveriges utrikesminister Carl Bildt (M) vill ha ett Europa som en federation av nationalstater.

I en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet på fredagen skriver Carl Bildt bland annat att det i världen finns en efterfrågan på "ett starkare Europa - ett Europa som tillsammans vågar och kan mera."

Vidare skriver han: "Jag tillhör dem som inte är rädda för att säga att jag välkomnar en utveckling mot ett Europa som är en federation av nationalstater. Med alla de svårigheter som finns - och vi lever med dem snart sagt varje dag - gäller det att bygga en demokratisk ordning. En ordning som har kraft och möjligheter också utöver de nationella stater som gångna århundradens krig och konflikter har värkt fram i vår del av världen."

Carl Bildt lämnar inte någon närmare beskrivning hur hans europeiska federation skulle se ut eller vilka maktbefogenheter den skulle ha.