Migrantarbetare från forna östländer beräknas ha bidragit till de gamla EU-ländernas ekonomi med en procent av BNP. Arkivbild.

Migrantarbetare från forna östländer beräknas ha bidragit till de gamla EU-ländernas ekonomi med en procent av BNP. Arkivbild.

Bild: Poplinre

Förlängd a-kassa vid jobbsök i andra EU-länder

EU-kommissionen vill underlätta för de som söker jobb. Förslaget är ett av flera åtgärder som ska öka rörligheten inom EU.

I dag är hemlandet skyldigt att betala arbetslöshetsstöd under tre månader till EU-medborgare som söker jobb i andra medlemsländer. Men nu vill kommissionen förlänga denna period till minst ett halvår, enligt ett förslag som presenteras i veckan, rapporterar Financial Times.

Enligt EU-kommissionen tar det i genomsnitt 16 månader för arbetssökare att hitta jobb i ett annat medlemsland.

Förslaget är del av ett större paket som syftar till att göra det lättare för EU-medborgare att flytta till och arbeta i andra medlemsländer. Bland annat väntas kommissionen föreslå att medlemsländerna tillåter medborgarna att rösta i nationella val även om de flyttat utomlands.

Inrikesministrarna från Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och Österrike skickade i slutet av april ett brev till EU-kommissionen och det irländska roterande ordförandeskapet där de efterlyser nya regler för att begränsa antalet arbetssökande som de menar kommer komma till deras länder.

De oroas för en ”fattigdomsflykt” efter årsskiftet då de sista restriktionerna försvinner för rumäner och bulgarer att med samma rättigheter som övriga EU-medborgare söka jobb i andra EU-länder.

I Sverige och en rad andra EU-länder har rumäner och bulgarer redan dessa rättigheter, men bland annat Tyskland och Storbritannien har valt att behålla restriktionerna till sista december i år.

I dag arbetar runt 9,5 miljoner EU-bor, motsvarande tre procent av arbetskraften, i ett annat EU-land. Ytterligare 1,2 miljoner bor i ett land men arbetar i ett annat.

Bruttonationalprodukten i de 15 EU-länder som var medlemmar innan 2004 då unionen fick tio nya medlemmar beräknas ha stigit med en procent tack vare migrantarbetare från dessa länder.