Inte sedan mätningarna började 1995 har Eurostat registreat en lika lång recession i eurozonen som nu.

Inte sedan mätningarna började 1995 har Eurostat registreat en lika lång recession i eurozonen som nu.

Bild: Kipcurry

Historisk ekonomisk tillbakagång för euroländerna

För sjätte kvartalet i rad krymper ekonomierna i euroländerna samtidigt som Frankrike officiellt glider in recession.

Under årets första kvartal minskade eurozonens sammanlagda ekonomi med 0,2 procent i jämförelse med föregående kvartal. Av euroländerna var det endast Slovakiens (0,3 procent), Belgiens och Tysklands ekonomier (vardera 0,1 procent) som växte

De 27 ekonomierna i EU som helhet krympte med 0,1 procent. Det visar siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat på onsdagen.

Frankrikes ekonomi minskade med 0,2 procent och för därmed landet in i recession, vilket innebär två på varandra följande kvartal med negativ tillväxt. För Italien ser det ännu värre ut – för det sjunde kvartalet i rad minskade tillväxten. Även det enda nordiska eurolandet, Finland, har gått in i recession.

Resultatet på sammanlagt sex kvartals tillbakagång innebär ett nytt bottenrekord för euroländerna sedan mätningarna började 1995. Det tidigare rekordet, fem kvartal, inträffade efter finanskrisens början 2008.

Sett på ett år har euroländernas ekonomier krympt med en procent och EU-ländernas med 0,7.

För Sverige finns ännu inga siffror tillgängliga.