Hoppa till artikelns andra spalt.

LO-rapport: Val av EU-land avgör arbetskraftskostnad

Den fackliga organisationen LO presenterade på måndagen en rapport som visar att oavsett om svenska kollektivavtal följs eller inte kan valet av ursprungsland för tillfällig arbetskraft till Sverige vara en avgörande konkurrensfördel.

LO-rapporten har undersökt vad arbetskraft som kommer till Sverige från andra EU-länder för tillfälliga jobb kostar för de svenska beställarna. I ett exempel visas att även om arbetstagaren har samma bruttolön varierar både nettolönen för den anställde och arbetsgivaravgiften för företagen beroende på respektive ursprungslands skattesystem. En svensk arbetstagare kostar i exemplet 197 kronor per timma att anställa jämfört med 166 kronor för en som formellt kommer från Irland.

I rapporten konstateras att "även om utstationerande företag följer lagar och avtal blir konkurrensförhållandena mellan svenska och utstationerande företag ofta snedvridna. Detta eftersom kollektivavtalen reglerar de anställdas bruttolöner, utan att beakta variationer i socialförsäkringsavgifter mellan olika länder."

En konsekvens, menar rapporten, blir att en arbetstagare utstationerad från Irland eller Cypern för samma bruttolön har en högre nettolön än sina svenska kollegor men riskerar lägre pension och andra sociala förmåner.

Enligt LO snedvrider detta konkurrensen mellan svenska och utländska arbetare och facket föreslår därför en serie åtgärder i Sverige och inom EU för att balansera skillnaden.