Tomma stolar på utskottsmöte

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svenska politiker uteblir från viktiga EU-möten

Flera Europaparlamentariker är bara med på drygt häften av sina utskottsmöten i parlamentet. Det visar en unik sammanställning som Europaportalen gjort.

Med ett år kvar till Europaparlamentsvalet har Europaportalen granskat de svenska ledamöternas närvaro i sina respektive utskott de senaste två åren. De folkvaldas närvaro i Europaparlamentets utskottsarbete varierar stort.  

– Det är i utskotten som det viktiga parlamentariska arbetet görs och det betyder att man måste vara närvarande för att kunna utöva inflytande helt enkelt, säger statsvetaren Göran von Sydow från Sieps, Svenska institutet för europapolitiska studier.

I utskotten bereds de frågor som parlamentet röstar om och det är i utskotten som det mesta av det politiska arbetet sker. Vi har i denna undersökning främst tittat på ledamöternas närvaron i ordinarie utskott där de har rösträtt.  

EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) betonar vikten av att folkvalda har en hög närvaro i parlamentsarbetet.

– Oavsett om man sitter som folkvald i riksdagen eller Europaparlamentet ska man ha en hög närvaro och vara aktiv. Det handlar ju om ett demokratiskt uppdrag, det tycker jag är jätteviktigt. Sedan är det upp till väljarna i nästa val att visa hur hårt man rankar just detta, säger Birgitta Ohlsson till Europaportalen.

Trots vikten av aktivt utskottsarbete har flera svenska Europaparlamentariker bara en närvaro på 60 procent eller mindre i sina ordinarie utskott. Genomsnittet för Sveriges Europaparlamentariker är 69 procent, två procentenhet lägre än de två första åren under mandatperioden då snittet var 71 procent.

Längst ner i närvarolistan återfinns Mikael Gustafsson (V), Anna Ibrisagic (M) och Christofer Fjellner (M).

Mikael Gustafsson är ordförande för jämställdhetsutskottet samt ordinarie i utvecklingsutskottet. I jämställdhetsutskottet har Mikael Gustavsson hög närvaro, 95 procent, men med betydligt lägre närvaro i sitt andra ordinarie utskott blir genomsnittet endast 38 procent. Hans företrädare, Eva-Britt Svensson (V), lämnade över till Gustafsson 2011. Hon var i samma situation men hade en bättre statistik med närvaro i den två utskotten på i genomsnitt 50 procent.

– Första tiden gick det ju åt tid att försöka lära sig hur det fungerar i parlamentet. Att samtidigt vara utskottsordförande, kan jag säga, inte var den lättaste uppgiften på världsklotet, säger Mikael Gustafsson.

Mikael Gustafsson, Olle Schmidt (FP),  Christian Engström (PP) och Cecilia Wikström (FP) är de parlamentariker som är ordinarie i två utskott.

– Om man är ordförande i ett utskott så kommer man inte att ha samma tid att vara ordinarie i ett annat utskott. Jag försöker se till så att jag åtminstone kan rösta i [utvecklingsutskottet]. Men jag kan ju inte trolla eftersom de oftast är samtidigt, säger Mikael Gustafsson.

Anna Ibrisagic (M) som, till skillnad till Mikael Gustafsson, sitter ordinarie ledamot i enbart ett utskott har med 54 procents närvaro den näst lägsta närvaron av de svenska parlamentarikerna.

Hon sitter också som ersättare i transport- och turismutskottet. Under undersökningsperioden har hon inte besökt ett enda av dess möten. Det kan jämföras med en närvaro på i genomsnitt 34 procent för samtliga svenska ersättare. Anna Ibrisagic har avböjt att besvara Europaportalens frågor om hennes närvaro och aktivitet i utskotten.   

Isabella Lövin (MP) toppar listan med 98 procents närvaro i sitt ordinarie utskott. Hon följs av Marit Paulsen (FP), 95 procent, och Socialdemokraternas Jens Nilsson med 93 procents närvaro.

– Det är ingenting som slår ett utskottsmöte, jag prioriterar bort inbjudningar och att delta i konferenser i andra länder. Enda gången som jag inte var med var jag på ett FAO möte om fiskerifrågor, säger Isabella Lövin som sitter i fiskeriutskottet. FAO är en FN-organisation som hanterar frågor om mat och jordbruk.

För snart två år sedan publicerade Europaportalen en motsvarande undersökning för perioden juni 2009 till juni 2011. Den största förbättringen sedan dess står den då föräldralediga Åsa Westlund (S) för, från 39,6 procent närvaro till 64 procent. Största tappet har Christofer Fjellner (M). Under förra perioden var han närvarande vid 66 procent av mötena i sitt ordinarie utskott och under den senaste mätperiod har hans närvaro minskat till 55 procent.

– Jag tror att jag sitter i fler utskott än de flesta av mina kollegor. Då får du också prioritera hårdare vilka grejer du vill vara med på i varje enskilt utskott. Jag gör ingen skillnad på vilket utskott jag är ordinarie och vilket jag är ersättare i, jag gör skillnad på vilka frågor som är viktiga, säger Christofer Fjellner  som sitter  ordinarie i ett utskott och som ersättare i två utskott.

Fyra andra svenska parlamentsledamöter sitter i tre utskott, som ordinarie i ett och suppleanter i två. Olle Schmidt (FP) sitter i fyra, två som ordinarie och två som ersättare.

De Europaparlamentsledamöter som Europaportalen har talat med säger alla att utskottsmötena är viktiga. Däremot har ledamöterna olika syn på hur man prioriterar sin tid och om de följer alla frågor i ett utskott eller flera frågor i olika utskott.

– Europaparlamentarikerna förväntas både göra sitt utskottsarbete men också följa hela det politiska arbetet, samt dessutom ha en kontakt hem till väljarna på hemmaplan. Arbetsbelastningen är väldigt mycket större för Europaparlamentariker än för de flesta riksdagsledamöter, säger Göran von Sydow.

 

Närvaro i ordinarie utskott:

 

 

Namn och parti Placering 2013 Placering 2011 Skillnad i placering
Isabella Lövin (MP) 1 1 0
Marit Paulsen (FP) 2 3 1
Jens Nilsson (S) 3 Ny  
Göran Färm (S) 4 4 0
Olle Ludvigsson (S) 5 2 -3
Cecilia Wikström (FP) 6 6 0
Olle Schmidt (FP) 7 7 0
Carl Schlyter (MP) 8 10 2
Gunnar Hökmark (M) 9 13 4
Amelia Andersdotter (PP) 10 Ny  
Christian Engström (PP) 11 12 1
Marita Ulvskog (S) 12 9 -3
Åsa Westlund (S) 13 18 5
Kent Johansson (C) 14 Ny  
Anna-Maria Corazza Bildt (M) 15 8 -7
Alf Svensson (KD) 16 16 0
Anna Hedh (S) 17 17 0
Christofer Fjellner (M) 18 11 -7
Anna Ibrisagic (M) 19 14 -5
Mikael Gustafsson (V) 20 Ny  

 

 

Närvaro i suppleantutskott

 

 

Namn och parti Placering 2013 Placering 2011 Skillnad i placering
Olle Ludvigsson (S) 1 1 0
Jens Nilsson (S) 2 Ny  
Marita Ulvskog (S) 3 6 3
Anna Hedh (S) 4 11 7
Amelia Andersdotter (PP) 5 Ny  
Cecilia Wikström (FP) 6 15 9
Gunnar Hökmark (M) 7 9 2
Isabella Lövin (MP) 8 4 -4
Anna-Maria Corazza Bildt (M) 9 7 -2
Christofer Fjellner (M) 10 2 -8
Olle Schmidt (FP) 11 10 -1
Alf Svensson (KD) 12 3 -9
Kent Johansson (C) 13 Ny  
Carl Schlyter (MP) 14 8 -6
Göran Färm (S) 15 14 -1
Åsa Westlund (S) 16 5 -11
Marit Paulsen (FP) 17 16 -1
Anna Ibrisagic (M) 18 18 0

 

 

Lista på vilka utskott svenska parlamentsledamöter sitter i:

 

 

Ordinarie

Ersättare

Olle Schmidt

• Ekonomi och valutafrågor

• Organiserad brottslighet

• Inre marknad och konsumentskydd

• Budgetkontroll

Mikael Gustafsson

• Jämställdhet

Utveckling

• Utveckling

19/1-12 – 18/11-12 Inre marknad

 

Christian Engström

• Inre marknad och konsumentskydd

• Rättsliga frågor

 

Cecilia Wikström

• Rättsliga frågor

• Medborgerliga fri och rättigheter

19/01-12 – 13/03-12 Framställningar

16/7-09 – 18/1-12 Sysselsättning
16/7-09 – 18/1-12 Medborgerliga fri och rättigheter

Anna Hedh

Medborgerliga fri-och rättigheter

• Inre markanad och kunsumentskydd

• Organiserad brottslighet

Christofer Fjellner

Internationell handel

• Budgetkontroll

• Miljö, hälsa och livsmedel

Amelia Andersdotter

Industrifrågor, forskning och energi

• Internationell handel

• Budgetkontroll

Carl Schlyter

Miljö, hälsa och livsmedel

• Medborgerliga fri och rättigheter

• Organiserad brottslighet

16/7-09 – 18/1-12 Internationell handel

Kent Johansson

Industrifrågor, forskning och energi

• Jordbruk och lansbygdens utveckling

• Jämställdhet

Göran Färm

Budget

Utrikesfrågor

Olle Ludvigsson

Sysselsättning och sociala frågor

Ekonomi och valutafrågor

Jens Nillsson

Regional utveckling

Fiske

Marita Ulvskog

Industrifrågor, forskning och energi

Miljö, hälsa och livsmedel

Åsa Westlund

Miljö, hälsa och livsmedel

Utveckling

Anna-Maria Corazza Bildt

Inre marknad och konsumentskydd

Medborgerliga fri- och rättigheter

Gunnar Hökmark

Ekonomi- och valutafrågor

Industrifrågor, forskning och energi

Anna Ibrisagic

Utrikesfrågor

Transport och turism

Alf Svensson

Utveckling

Utrikesfrågor

Marit Paulsen

Jordbruk och lansbygdens utveckling

Miljö, hälsa och livsmedel

Isabella Lövin

Fiske

Utveckling