Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige har lägst långtidsarbetslöshet i EU

Av alla arbetslösa i EU har Sverige minst andel långtidsarbetslösa – mindre än hälften av EU-genomsnittet. Två österrikiska regioner har unionens lägsta totala arbetslöshet.

EU:s statistikbyrå Eurostat har sammanställt arbetslöshetstalen för samtliga 270 regioner i EU. Närmare 45 procent av alla arbetslösa var under 2012 långtidsarbetslösa – utan jobb i minst ett år. Motsvarande siffra för de åtta svenska regionerna var knappt 19 procent, den lägsta i EU. 

Samtliga åtta svenska regioner ingår i de 14 regioner i EU med lägst andel långtidsarbetslösa. Av dessa toppar Mellersta Norrland, Stockholm och Västsverige.

– Sverige har under lång tid haft lägre långtidsarbetslöshet än de flesta andra länder, den har gått upp lite under krisen. Men generellt sett kommer de flesta långtidsarbetslösa tillbaka i arbete och det är väldigt bra. Det som är positivt är att det också gäller på ungdomssidan där tillhör vi de sex sju länder som har lägst långtidsarbetslöshet, säger finansminister Anders Borg (M) till Europaportalen.

Andelen långtidsarbetslösa i Sverige har ökat från 12,6  procent 2008 till 18,9 procent 2012, hur kommenterar du det?

– Vi har ju den värsta krisen sedan depressionen. Det är klart att i ett sådant läge får man ett tryck uppåt på långtidsarbetslösheten. Men trots att vi har ökat i Sverige ligger vi bland de länder som har allra lägst arbetslöshet och det måste vi se som en styrka för den svenska modellen.

Störst andel långtidsarbetslösa i samtliga regioner återfinns i utomeuropeiska franska regioner som Guadeloupe och Martinique där fler än sjuttio procent av de arbetslösa inte haft något jobb det senaste året. I själva Europa ligger tre slovakiska regioner i botten.

När långtidsarbetslösheten som andel av de arbetslösa räknas om för hela länder har Sverige lägst andel (18,9 procent), största andelen återfinns i Slovakien (67,3 procent) och i Irland (61,7 procent).

Österrikiska och tyska regioner toppar med lägst total arbetslöshet medan bottenligan domineras av spanska regioner. På första plats hamnar österrikiska Salzburg med en arbetslöshet på 2,5 procent och i botten spanska Ceuta, en exklav i norra Marocko, med 38,5 procent arbetslösa.

Liknande fördelning gäller för ungdomsarbetslösheten: Österrike/Tyskland i topp och Spanien/Grekland i botten.