EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Två miljarder extra i EU-avgift för Sverige

EU får i år ytterligare 60 miljarder kronor från medlemsländerna för att klara betala gamla räkningar. Sannolikt krävs än mer pengar senare i höst. Beslutet innebär att förhandlingarna om den viktiga långtidsbudgeten kan fortsätta.

Finansminister Anders Borg (M) fick inte genom sitt förslag att banta ned EU-kommissionens nya budgetkrav på medlemsländerna för 2013 från motsvarande närmare 100 miljarder kronor till de 17 miljarder kronor som Sverige ville.

Istället enades medlemsländernas finansministrar på tisdagen om att tillföra ytterligare motsvarande 62,5 miljarder kronor som främst ska gå till att betala innestående räkningar för 2012. För svensk del innebär detta en merkostnad på 1,9 miljarder kronor.

– I syfte att säkerställa långtidsbudgeten enades vi om en utgiftsökning för 2013, sade Michael Noonan, den irländske finansministern som ledde förhandlingarna i Bryssel.

Att medlemsländerna betalar in de pengar som fattas har varit ett krav från EU-parlamentet för att det ska fortsätta förhandlingarna om unionens långtidsbudget, vilka formellt inleddes i måndags.

Förutom Sverige var även bland annat Nederländerna och Storbritannien emot att betala in så mycket extra. Tyskland vacklade in i det sista men gick till slut med på kompromissen. I höst ska finansministrarna ta upp frågan igen och de kan då behöva betala in mer.

Flera EU-parlamentariker i det mäktiga budgetutskottet menar att det troligen kommer krävas ytterligare upp till 42 miljarder kronor för att täppa till hål i årets EU-budget.

EU:s budgetkommissionär Janusz Lewandowski var besviken och menade att pengarna inte kommer att räcka. Lyckas man inte få in tillräckligt med pengar innebär det att unionen går back vilket strider mot EU-fördraget.

Kompromissen fick dock Janusz Lewandowski att tro att en överenskommelse mellan medlemsländerna och Europaparlamentet i det senaste årets största EU-fråga, långtidsbudgeten, är möjlig innan sommaren.