Hoppa till artikelns andra spalt.

EU får bakläxa för misslyckat bistånd till Egypten

EU:s revisionsrätt kritiserar skarpt hur miljardbelopp i EU-stöd till Egypten har använts: ”Välment men ineffektivt ”.

Mellan 2007 och 2013 har motsvarande ungefär 8,6 miljarder kronor i EU-stöd gått till Egypten. Men i en rapport på tisdagen kritiserar EU:s revisionsrätt hur pengarna använts.

– Tiden är inne för en mer riktad strategi som ger meningsfulla resultat och garanterar bättre valuta för europeiska skattebetalares pengar, sade Karel Pinxten, ansvarig revisor för rapporten i ett uttalande.

Granskningen var inriktad på förvaltningen av de offentliga finanserna och korruptionsbekämpningen å ena sidan och mänskliga rättigheter och demokrati å andra sidan.

Revisionsrätten kritiserar kommissionen och EU:s utrikestjänst för att inte ha sett till att de egyptiska myndigheterna åtgärdade de stora bristerna i landets offentliga förvaltning som fick mer än hälften av EU-stödet.

Revisorerna slår även fast att det största programmet för mänskliga rättigheter inte alls var framgångsrikt och att medlen som gick till civilsamhället inte var tillräckliga för att göra någon skillnad. De menar dessutom att kvinnors och minoriteters rättigheter inte uppmärksammades tillräckligt.