EU-kommissionären Tonio Borg i samtal med Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) om kommande tobaksdirektiv på torsdagen.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU:s föreslagna tobaksregler strider mot svensk grundlag

Inför att EU inom kort ska anta nya tobaksregler säger barn- och äldreminister Maria Larsson att större varningstext än halva paketet strider mot Sveriges grundlag.

Efter att tidigare förklarat fullskaligt snuskrig för att få EU:s exportförbud mot snus upphävt har regeringen nu bestämt sig för att inte driva den linjen längre.

– Vi visste att det skulle var en svår uppgift att ta in det i ett tobaksdirektiv som har som grund att minska tobaksanvändningen i Europa. Det var som vi trodde, att det var väldigt, väldigt få länder som gav stöd åt Sverige i frågan och då finns det inget utrymme att för frågan vidare eftersom man inte kan få någon majoritet för den, sade barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) som på torsdagen var i Bryssel för att diskutera frågan med EU:s hälsokommissionär Tonio Borg.

Svenska regeringen uppmanades tidigare av alla partier i riksdagen att driva linjen att försöka få sälja snus i resten av EU. Maria Larsson menar dock att hon har stöd av alla partier i riksdagens socialutskott att inte längre kämpa för detta.

Istället driver nu Sverige frågan om att inte EU ska begränsa vissa smaktillsatser i snuset.

– Det är inte bara rimligt utan helt nödvändigt att vi får sköta regleringen av snuset själva eftersom vi inte hittat någon lösning att få ut det på den europeiska marknaden, sade Maria Larsson.

Hon menar dock att det finns flera medlemsländer som inte tycker att Sverige ska få ett undantag från att reglera smaktillsatserna. Kommissionen föreslår att vissa smaktillsatser ska tas bort med motiveringen att det lockar unga att börja med tobak.

Maria Larsson menar dessutom att ett av de viktigaste förslagen i EU:s kommande tobaksdirektiv riskerar att bryta mot svenska grundlagen – nämligen att minst 75 procent av cigarettpaketen föreslås täckas av en varningstext.

Maria Larsson hävdar med hänvisning till juridisk bedömning och lagrådet att den svenska grundlagen bara tillåter att halva paketen täcks av varningstext.

– Vi har antagit Världshälsoorganisationens ramkonvention för tobakskontroll och den talar om 50 procent, sade Maria Larsson och hänvisade till tryck- och yttrandefrihetsförordningen som hon menar ger utrymme för tillverkaren att producera sina texter.

i slutet av nästa vecka väntas medlemsländerna ta ställning till EU:s kommande tobaksdirektiv. Inget land har vetorätt utan besluten tas som vanligt av ministerrådet och Europaparlamentet.