Facket måste få godkänt för att strejka

Svenska socialdemokrater i Europaparlamentet är kritiska till att facket kan tvingas inhämta tillstånd av de anställda i utstationerade företag innan de kan inleda en konflikt med arbetsgivaren.

Europaparlamentets sysselsättningsutskott beslutade i förra veckan med röstsiffrorna 22 – 18 att anta ett förslag på hur utstationeringsdirektivet ska tillämpas. Direktivet reglerar villkoren för EU-medborgare som arbetar i andra EU-länder.

En ny huvudprincip säger att ett företag som är huvudleverantör måste ta ansvar att underleverantörer tillämpar korrekta anställningsvillkor gentemot sina anställda och betalar in sociala avgifter. Ett företag som verkar i annat EU-land kan också tvingas att ha en representant på plats som kan svara för företaget i kontakter med myndigheter och andra intressenter som exempelvis fack- och arbetsgivarföreningar.

Föredragande kristdemokratiska Danuta Jazłowiecka, EPP, förklarade efter utskottets omröstning att målet är att garantera arbetstagarnas rättigheter och göra det möjligt för företagen att göra det bästa av den inre marknaden.

Socialdemokraterna var dock kritiska till att fackföreningar inte kan vidta åtgärder mot en arbetsgivare, exempelvis vid en konflikt, utan att de anställda först har givit sitt medgivande.

– Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och undergräver parternas avtalsrätt. Här måste regeringen se till att stå upp för den svenska modellen, sade Olle Ludvigsson (S) i ett uttalande.

Representanter för utskottet kommer närmast att förhandla med ministerrådet och EU-kommissionen för att ta fram en slutkompromiss som under senhösten kommer att läggas på parlamentets bord för omröstning.

För fyra år sedan lovade EU-kommissionens ordförande Manuel Jose Barroso att se över utstationeringsdirektivet. Beskedet kom efter den för facket så kontroversiella Lavaldomen med flera hade antagits av EU-domstolen. Syftet var att klargöra hur direktivet ska tillämpas och skapa en ”legal tydlighet”.