Annons

Grekland är att av de EU-länder där risken för social oro ökat mest sedan innan den ekonomiska krisen. Arkivbild.

Grekland är att av de EU-länder där risken för social oro ökat mest sedan innan den ekonomiska krisen. Arkivbild.

FN-rapport: EU hotas av social oro

Den största ökningen av risken för social oro i världen de senaste sex åren har skett i EU-länderna, det hävdar FN-organet ILO i en rapport.

Enligt ILO, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, har risken för social oro – exempelvis strejker och demonstrationer – i EU ökat från 34 procent 2006 till 46 procent 2012. Faktorer som arbetslöshet och tillväxt spelar en stor roll i riskbedömningen.

”Denna ökning i risken för social oro i EU beror troligen på de politiska svaren på den pågående skuldkrisen och deras inverkan på människors liv och uppfattat välbefinnande”, heter det i rapporten som publicerades på måndagen.

ILO pekar på den rekordhöga arbetslösheten, ökade inkomstklyftor och den långvariga recession som pågår i EU-länderna.

”Detta dystra ekonomiska scenario har skapat en skör social miljö där färre människor ser möjligheter att få ett bra jobb och förbättra sin levnadsstandard.”

EU är den region i världen där risken ökat mest mellan 2006 och 2012. Men även i södra Asien och arabvärlden har risken för social oro ökat. I sammanlagt 46 av de 71 undersökta länderna i studien ökande risken mellan 2011 och 2012. I områden som Latinamerika och Afrika söder som Sahara har risken under 2010 och 2012 däremot minskat.

Mest har risken för social oro mellan 2010 och 2012 ökat i bland annat Cypern, Tjeckien och Grekland, medan den minskat ibland annat Belgien, Tyskland och Sverige.