Möjligheten för Sverige att självt bestämma över smaktillsatser i snus tog ett steg framåt när ett utskott i Europaparlamentet på tisdagen röstade ja till förslaget. Arkivbild.

Bild: Ole C Eid

Hoppa till artikelns andra spalt.

Fortsatt EU-hopp för svenskt snus

Låt svenskarna smaksätta sitt snus själva anser ett utskott i Europaparlamentet. Men utskotten är delade i den mer kontroversiella exportfrågan. Sannolikheten att Sverige självt får bestämma över snussmakerna är dock mycket större än att Sverige ska tillåtas att exportera snus till andra EU-länder.

Utskottet för inre marknad och konsumentskydd beslutade på tisdagen att Sverige själv borde få ta ställning till vilka smaktillsatser som ska finnas i snus. Dagens omröstning går emot EU-kommissionens förslag att EU ska bestämma smaktillsatserna i snus.

– Jag är mycket nöjd. Svenskt snus har en smak, och det har kommissionen inte rätt att reglera, säger Olle Schmidt (FP) i ett uttalande.

I samma utskott behandlades också förslaget om att tillåta svensk snusexport till andra EU-länder. Det blev dock nedröstat.

Tvärtom, svarade utskottet för internationell handel som också behandlade exportfrågan. Där ställde sig utskottet bakom det svenska förslaget att tillåta snusexport.

– Det visar att regeringen gav upp alldeles för lätt, när folkhälsominister Maria Larsson (KD) i förra veckan meddelade att hon kommer att släppa exportfrågan, säger Christian Engström (PP) i ett uttalande.

10 juli röstar det viktiga miljöutskottet som är huvudutskott för tobaksdirektivet. De har tidigare uttryck motstånd mot svensk snusexport.

Till Dagens Nyheter säger en "EU-källa" att EU-ländernas ministrar för sin del på fredag kommer att ställa sig positiva till att Sverige självt ska besluta om smaktillsatser i snus. Däremot anses en svensk snusexport sakna tillräckligt stöd bland regeringarna.

Europaparlamentets behandling av snusfrågan i fem olika utskott ingår i parlamentet förberedelser inför de slutförhandlingar om tobaksdirektivet som ska hållas med EU-ländernas regeringar senare i år. Hur parlamentet kommer att ställa sig i de olika snusfrågor avgörs när utskotten är klara och frågan tagits upp i parlamentets plenum i oktober.