Annons

Algirdas Šemeta, en av två EU-kommissionärer ansvariga för den nya europeiska åklagarmyndigheten.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Ny europeisk åklagarmyndighet ska straffa budgetbedragare

För att lättare kunna komma åt dem som fifflar med EU-budgeten vill kommissionen sätta upp en ny åklagarmyndighet. 

Varje år beräknas EU-budgeten utsättas för bedrägerier för motsvarande 4,4 miljarder kronor, med en troligen större mörkersiffra. Nu vill kommissionen sätta upp en europeisk åklagarmyndighet för att komma åt fifflarna.

– Europeiska åklagarmyndighetens enda syfte är att skydda EU-budgeten från kriminella handlingar. De uppskattade 2500 fall [av bedrägeri mot EU-budgeten] som behandlas varje år kommer får större framgång än vi ser i dag, sade EU:s skattekommissionär Algirdas Šemeta när han och rättighetskommissionär Viviane Reding på onsdagen presenterade förslaget.

Åklagarmyndighetens uppgift kommer att vara att utreda, åtala och döma i brott mot EU-budgeten. Myndigheten kommer verka i nära samarbete med nationella motsvarigheter där rättegångarna ska äga rum.

Mellan 2006 och 2011 har i genomsnitt knappt hälften av misstänkt bedrägeri mot EU-budgeten kunnat beivras i medlemsländerna. En gränsöverskridande myndighet, där bevis insamlade i ett medlemsland kan användas i ett annat, kommer bli effektivare menar kommissionärerna.

– Det är en mycket efterfrågad och mycket behövd myndighet, sade Viviane Reding.

Justitieministrarna från Tyskland och Frankrike efterfrågade i mars i år en sådan EU-åklagare. Även EU-parlamentet har i en resolution krävt att den kommer på plats.

Men motståndet i vissa medlemsländer tros bli stort. Den brittiska inrikesministern Theresa May har sagt att Storbritannien inte kommer att ingå i Europeiska åklagarmyndigheten.

– Vi är inte på väg att överföra självbestämmande till Bryssel genom att underteckna en europeisk åklagarmyndighet, sade Theresa May till The Sunday Telegraph.

För att förslaget ska bli verklighet måste alla medlemsländer ge sitt godkännande. Händer inte det kan nio länder gå vidare på egen hand inom ett så kallat fördjupat samarbete. Vivian Reding hävdar att nio länder är villiga att göra detta om förslaget stöter på patrull i ministerrådet.

Målet är att ha åklagarmyndigheten på plats första januari 2015.