Nytt arbetslöshetsrekord i eurozonen

Arbetslösheten fortsätter stiga i euroländerna, medan siffran är stabil i EU som helhet. I Sverige minskade dock arbetslösheten under maj näst mest i unionen.

Under maj steg arbetslösheten i euroländerna till rekordhöga 12,1 procent. För alla 28 medlemsländer är siffran 11 procent – samma som under april månad. Det visar färska siffror från EU:s statistikbyrå Eurostat. 

För svensk del minskade arbetslösheten mellan april och maj i år med 0,4 procentenheter vilket efter Litauen innebär den största minskningen. 

Under det senaste året har, där siffror finns tillgängliga, arbetslösheten ökat mest i krisländerna Cypern, Slovenien, Portugal, Spanien och Italien.