Hoppa till artikelns andra spalt.

Nytt skuldrekord i euroländerna

Den genomsnittliga skuldbördan i de 17 euroländerna fortsätter att öka. Under årets första kvartal steg den till 92,2 procent – den högsta nivån hittills.

Under 2013 års tre första månader ökade den genomsnittliga statsskulden i förhållande till bruttonationalprodukten BNP med 1,6 procentenheter i jämförelse med sista kvartalet 2012. Det visar färska beräkningar från EU:s statistikbyrå Eurostat.

Den nuvarande nivån, 92,9 procent, är den högsta siffran hittills och långt mer än gränsen på 60 procent som krävs för att bli medlem i valutaunionen. Den största ökningen skedde i Irland, Belgien och Spanien.

För EU som helhet ökade statsskulderna med 0,7 procentenheter till 85,9 procent. I 21 av medlemsländerna ökade statsskulden, i sex sjönk den.

I Sverige ökade statsskulden med 1,4 procentenheter under årets första kvartal.