Annons

Ekonomiska stämningen stiger i EU

Tron på ekonomin stiger i EU för tredje månaden i rad samtidigt som antalet arbetslösa i unionen minskar. Även andra indikatorer pekar på ett ökande ekonomiskt förtroende. 

I fyra av euroländernas fem största ekonomier steg under juli EU:s index över tilliten till ekonomin. Största ökningen av euroländerna stod Cypern och Italien för.

Indexet, Economic Sentiment Indicator (ESI), steg i EU i genomsnitt med 2,4 punkter till 95 under den senaste månaden, vilket är den tredje månaden i rad detta sker. För euroländerna steg indexet med 1,2 till 92,5 – den högsta noteringen sedan april 2012.

Att ökningen i EU som helhet är större än för bara euroländerna beror på ett kraftigt ökat förtroende för ekonomin i icke-eurolandet Storbritannien (+6,9). För Sveriges del ökade tilliten med 1,8 punkter till 102.

Anledningen till ökningen beror enligt EU-kommissionen på ”ökat förtroende hos konsumenter och företagsledare inom industrin, tjänste- och varuhandeln”. Bara inom byggnadssektorn minskade tilliten.

I jämförelse med augusti 2012 har ESI-indikatorn stigit med runt tio punkter i krisländerna Grekland, Spanien och Italien.

Även EU-kommissionens index över affärsklimatet i eurozonen pekar på ett större förtroende i ekonomin. För tredje månaden i rad steg indexet som nu ligger på -0,53. Detta kan jämföras med lägsta punkten, -3,74, i mars 2009.

I den reala ekonomin syns även tecken, om än svaga, på en återhämntning är på väg. I juni låg andelen arbetslösa i EU kvar på i genomsnitt 10,9 procent men antalet jobb ökade med 32 000 i jämförelse med maj, det visar dagsfärska siffror från EU: statistikbyrå Eurostat.

I förra veckan meddelade den spanska statistikbyrån INE att arbetslösheten under årets andra kvartal i landet minskat från 27,2 till 26,3 procent – motsvarande 225 000 arbetstillfällen och kallade minskningen ”den största sedan 2008”.

Den europeiska interna bankräntan, Euribor, steg något i förra veckan vilket lättar trycket på Europeiska centralbanken och utgör ytterligare ett tecken på att ekonomin i eurozonen är på bättringsvägen.