Hälften av landets Färöarnas ekonomi utgörs av fiske och nästan all export. Arkivbild.

Bild: Arne List

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU straffar Färöarna för överfiske

EU har infört sanktioner mot Färöarna efter att landet tredubblat sina sillkvoter. Önationen rasar och menar att beslutet är kortsiktigt och ogenomtänkt och även att landets relation med Danmark sätts på spel.

På onsdagen röstade EU:s medlemsländer för kommissionens förslag att införa sanktioner mot Färöarna efter att landet ensidigt ökat sina sillkvoter utan klartecken från övriga aktörer i Nordatlanten: EU, Island, Norge och Ryssland.

– Givet situationens allvar och bristen på samarbete från de färöiska myndigheterna hade vi inget annat val än att gå vidare och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa ett hållbart sillfiske som sköts på ett gemensamt sätt av alla inblandade kustländer, sade EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki på onsdagen.

Sanktionerna, som har omedelbar verkan, innebär att färöiska fartyg lastade med sill och makrill inte får gå in i EU-länders hamnar annat än i nödfall. Makrillen tas med i bojkotten eftersom de två fisksorterna ofta fångas i samma nät.

Färöarna tredubblade tidigare i år sina sillkvoter till 17 procent av den totala sillfångsten i Nordatlanten, trots att de bara har rätt till fem procent. Detta ledde till att arga fiskare från Skottland, Irland och Norge bad EU-kommissionen titta närmare på ärendet.

– Vi välkomnar beslutet från EU-länderna och hoppas att det sänder en klar signal till färingarna att deras utspel helt enkelt inte är acceptabelt, sade Ian Gatt, VD på Skotska pelagiska fiskeföreningen, i ett uttalande.

Färöarna motiverar kvotökningen med att naturliga förändringar gjort att sillstimmen blivit ovanligt stora. Den färöiske statsministern Kaj Leo Johannesen menar att EU-beslutet är kortsiktigt och ogenomtänkt.

– Det är svårt att se vilket syfte dessa åtgärder har förutom att skydda fiskeindustrins intressen inom EU. Det är kortsiktigt och ogenomtänkt av EU att vidta en sådan orättfärdig åtgärd mot en av sina närmaste europeiska grannar, sade Kaj Leo Johannesen som även menar att sanktionerna bryter på internationell rätt.

– Genom att försöka tvinga Färöarna att underminera sitt nationella intresse med hot om tvång agerar EU klart i strid med sina åtaganden under internationell rätt, sade Kaj Leo Johannesen i en debattartikel inför onsdagens beslut.

Det är första gången EU inför sanktioner i en tvist om fiskekvoter. Sedan tidigare ligger EU i ett liknande fiskebråk med Island när det gäller sill- och makrillkvoter och onsdagens beslut kan öppna för sanktioner även mot Island.

Island ställer sig bakom Färöarna i striden – de båda önationerna har sedan 2009 satt egna fiskekvoter utan godkännande av EU, Norge och Ryssland.

Danmark som sköter Färöarnas utrikespolitik men inte har någon formell makt över dess inrikespolitik röstade emot förslaget. Men beslutet innebär att även Danmark måste svartlista färöisk sill och makrill vilket riskerar att sätta deras förhållande på spel.

– Det är mycket, mycket allvarligt om Danmark bojkottar sina egna medborgare, sade Kaj Leo Johannesen till danska Berlingske.

Beslutet måste antas formellt av EU-kommissionen vilket väntas ske någon gång under augusti.