Storbritanniens premiärminister David Cameron får allt mer kritik mot myndigheternas ageranden mot tidningen The Guardian i samband med Snowdenaffären. Arkivbild.

Storbritanniens premiärminister David Cameron får allt mer kritik mot myndigheternas ageranden mot tidningen The Guardian i samband med Snowdenaffären. Arkivbild.

Nordiska protester mot brittisk behandling av The Guardian

Fyra stora nordiska tidningar protesterar mot de brittiska myndigheternas ingripanden mot The Guardian i Snowdenaffären. Det brittiska agerandet kan undergräva den fria pressen i hela världen, skriver tidningarnas chefredaktörer i ett protestbrev till premiärminister David Cameron i helgen.

Chefredaktörerna för de fyra stora nordiska morgontidningarna Aftenposten, Dagens Nyheter, Helsingin Sanomat och Politiken skriver i ett protestbrev till Storbritanniens premiärminister David Cameron att de är djupt oroade över myndigheternas ageranden mot tidningen The Guardian.

Chefredaktörerna är "högst förvånade över de åtgärder som brittiska statstjänstemän har vidtagit". De skriver vidare att de är  "chockerade över att en ståndaktig försvarare av demokrati och fri debatt som Storbritannien utnyttjar antiterrorlagstiftning för att legalisera trakasserier både mot tidningen och mot enskilda personer som är knutna till den."

I söndags för en vecka sedan grep brittisk säkerhetspolis, med stöd av antiterrorlagstiftning, David Miranda, partner och hjälpreda till Guardianjournalisten Glenn Greewald som skrivit om de uppmärksammade Snowdendokumenten.  David Miranda släpptes efter nio timmar men fick lämna i från sig sin telefon, kamera och dator.  Dagen därpå avslöjade The Guardian att de under övervakning av säkerhetspolisen i tidigare i sommar tvingats förstöra datorer som innehållit Snowdendokument  i tidningens källare. I torsdags framkom att regeringens oberoende granskare av antiterrorlagstiftningen ska snabbehandla frågan huruvida gripandet av David Miranda skedde på ett "lagligt, lämpligt och humant sätt". Europarådets generalsekreterare Thorbjörn Jagland har krävt att inrikesminister Theresa May bringar klarhet i vad som hänt och hur det förhåller sig till yttrandefriheten i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna.

Enligt de fyra nordiska tidningarna kan "dessa ingripanden kan få följder långt utanför Storbritanniens gränser och undergräva den fria pressen i hela världen." Chefredaktörerna kräver att David Cameron "återkallar dessa beslut".