Europaparlamentariker Isabella Lövin (MP).

Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk politiker anklagar EU-kommissionen för dubbelmoral

Samtidigt som det är förbjudet för Israel att använda EU-bidrag på ockuperad mark ger man stöd till marockansk verksamhet i Västsahara. – Här finns en otrolig dubbelmoral, säger Isabella Lövin.

EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) är mycket kritisk till att EU-kommissionen har tecknat ett fiskeavtal med Marocko som också berör det ockuperade Västsahara. I dag finns det inget land som godkänner Marockos anspråk och utnyttjande av Västsahara. Det nya avtalsförslaget innebär att EU-kommissionen bryter mot internationell rätt menar Lövin.  

– Befrielserörelsen Polisario som representerar Västsaharierna har sagt att de inte vill ha avtalet och att de inte får någon nytta av det. Det befäster Marockos ockupation och bidrar till att Marocko får en legitimitet när man säljer naturresurserna, säger Isabella Lövin till Europaportalen.

I det aktuella avtalet som preliminärt undertecknades i juli ges europeiska fiskare mot en högre avgift än tidigare rätt att fiska längs Marockos kust men även i Västsaharas fiskevatten. Därutöver kommer EU under fyra år att årligen betala 40 miljoner euro motsvarande 350 miljoner kronor för fiskerätten. Konflikten om Västsahara och dess naturresurser har pågått sedan Marocko ockuperade landet 1975 och stora delar av befolkning tvingades fly till den algeriska delen av Saharaöknen. FN har sedan länge utlovat en folkomröstning om områdets framtida status något som också Polisario trycker på för att få till stånd.

 – Det är helt överskuggande. Den konflikten måste EU försöka få en lösningen på. Det gör man ju inte genom att fortsätta handla med Marocko om naturresurser som inte tillhör Marocko.  EU behandlar landet som de hade det och befäster därmed Marockos position i konflikten. Det är helt enkelt orättfärdigt av EU att bete sig på det här viset, säger Lövin.

I nästa vecka ska Europaparlamentets fiskeutskott börja titta på avtalet genom att utse en rapportör och ett ställningstagande väntas senare i vinter. För att avtalet ska bli godkänt krävs även att EU-ländernas regeringar ger sitt stöd.

– Här finns en otrolig dubbelmoral. Bara en vecka innan förhandlingarna med Marocko blev klar gick man ut med nya riktlinjer för hur EU ska behandla israeliska verksamheter på ockuperad mark. Där godkänner man inte några verksamheter som mottagare av EU-pengar. Här finns direkta paralleller till Marockos verksamheter i Västsahara. Här borde man tillämpa samma principer. Det verkar som om att de ena handen i kommissionen inte vet vad den andra gör, säger Isabella Lövin.

Europaportalen har inte lyckats nå EU-kommissionen för en kommentar.