Finansminister Anders Borg (M) vill inte ge lönerna skulden för det ekonomiska läget i krisländerna. Arkivbild.

Bild: IMF

Hoppa till artikelns andra spalt.

Anders Borg: Lönerna oftast inte boven

Finansminister Anders Borg vill inte ge lönerna skulden för euroländernas ekonomiska situation men pekar ut nya risker för krisländerna.

Europaportalen fick på tisdagen en kort intervju med finansminister Anders Borg (M) för att tala om läget i euroländerna och vilken roll lönerna har för ländernas ekonomiska utveckling.

Hur ser du på det ekonomiska läget i eurozonen just nu?

– Situationen i euroländerna har blivit bättre. Men när det gäller att genomföra de nödvändiga strukturreformerna ser vi fortfarande att det finns en del osäkerhet och brister i framförallt Italien, Frankrike, Spanien och Grekland, säger Anders Borg till Europaportalen.

Är det lönerna som är boven i dramat i dessa EU-länder?

– Oftast är det ju inte lönerna. Tittar vi på  till exempel Italien så har de ju haft en löneutveckling som legat på samma nivå som Tyskland. Det har istället handlat om att de har haft en väldigt svag produktivitet. Så det är snarast på effektivitet- och konkurrenskraftsidan man har haft de stora bekymren. Det har varit relativt sett måttliga löne- och prisökningar så det är framförallt bristande konkurrenskraft, säger Anders Borg, som därmed väljer ett annat perspektiv än de som betonar lönernas roll i krisekonomierna.  I stället lyfter han fram vikten av konkurrenskraft och hög produktivitet.

Men hänger inte konkurrenskraften ihop med lönerna?

– Nej, har man stark produktivitet som vi i Sverige har haft så kan man ha stigande reallöner och ändå behålla sin konkurrenskraft. Så nyckeln är att du måste avreglera din inhemska sektor och få en arbetsmarknad som är mer flexibel. Du måste investera i innovationer och entreprenörskap och det har man inte gjort i tillräcklig utsträckning, säger Anders Borg.

Anders Borg betonar att det nu finns nya risker för EU-länderna kopplat till stigande räntor, valutaproblem och stora bytesbalansunderskott i tillväxtländer som Indien, Brasilien, Turkiet och Indonesien.

– Om det skapar en marknadsoro riskerar den att komma tillbaka till de mer sårbara europeiska ekonomierna. Det är väldigt viktigt att man inte sänker garden utan att man fortsätter att stötta ekonomin, säger finansminister Anders Borg.