På tisdagen genomförde Europaparlamentet en utfrågning kring misstänkt amerikanskt missbruk av Swiftavtalet. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Bankavtal med USA ifrågasätts

EU-parlamentariker uppmanar kommissionen att avbryta det kontroversiella Swiftavtalet med USA. Ännu har inget EU-land krävt att Europol utreder om information från den globala banktjänsten Swift har missbrukats av USA.

Swiftavtalet innebär att USA sedan 2010 och fem år fram har rätt till uppgifter om banköverföringar till och från EU som sker via företaget Swift i syfte att spåra misstänkta terrorister.

– Den lagliga grunden för [avtalet] är minst sagt kontroversiell. Och nu hör vi anklagelser att [den amerikanska säkerhetsmyndigheten] NSA kan ha avlyssnat Swift-servern direkt och använt datan för syften långt bortom terroristbekämpning. För mig är avtalet i praktiken dött, sade Sophia in ’t Veld, nederländsk liberal EU-parlamentariker och vice ordförande i Europaparlamentets rättighetsutskott vid en utfrågning på tisdagen om det misstänkta amerikanska spioneriet.

– Detta kommer bli ett testfall för parlamentet, om vi inte är nöjda med sättet som vår åsikt tas i in beräkningarna på kommer åtminstone jag att bli ytterst motvillig att godkänna några framtida internationella avtal, sade Sophia in ’t Veld.

Hon krävde att avtalet mellan EU och USA läggs på is och fick bifall från flera andra parlamentariker. Även vid tidigare tillfällen har Swiftavtalet utsatts för hård kritik.

EU-kommissionär Cecilia Malmström, som är en av de ansvariga kommissionärerna för frågan, uttryckte under utfrågningen oro över avslöjandena i media och har i ett argt brev till sin amerikanska motsvarighet David Cohen bett om förtydligande.

– De amerikanska myndigheterna har gett vissa förklaringar men dessa har gett upphov till nya frågor. Jag är inte nöjd med det vi fått än så länge, sade Cecilia Malmström som krävt att konsultationer mellan EU och USA inleds, vilket är det första formella steget som tas för att undersöka om avtalet brutits.

– Om anklagelserna är sanna innebär de ett brott mot avtalet vilket kan leda till att det avbryts, sade Cecilia Malmström som tillade att kommissionen inte sett några tecken på att amerikanerna brutit mot avtalet.

Vid utfrågningen deltog även Europolchefen tillika chefen för EU:s center för nätbrott Rob Wainwright. Även enligt honom finns inga tecken på att amerikanerna avlyssnat Swiftdatan.

Han tillade dessutom att inget medlemsland bett Europol, vilket formellt krävs, att utreda huruvida Swift har avlyssnats av amerikanerna vilket förvånade flera närvarande EU-parlamentariker.

– Det är otroligt oansvarigt och förbluffande att ingen undersöker detta, sade Sarah Ludford, brittisk liberal EU-parlamentariker.

Inte heller Blanche Petre, chefsjurist på det Belgienbaserade Swift, sade sig ha märkt av att deras register avlyssnats.

Utfrågningen är den tredje i utskottets försök att få klarhet i det omfattande spioneri som amerikanska och andra underrättelsetjänster misstänkt bedrivit gentemot europeiska medborgare efter avslöjanden från visselblåsaren Edward Snowden.

Nästa utfrågning äger rum på torsdag om en vecka.