I Europaparlamentet väntar i höst en serie lagförslag på att behandlas.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU i höst: Drönare, dataskydd och arbetsrätt

Nu väntar en het politisk höst där ökat dataskydd, försvarsfrågor och ett samarbetsavtal med Ukraina är några av EU-punkterna.

Den politiska hösten drar igång i slutet av veckan när världens stora ekonomier däribland EU samlas på G20-möte i Sankt Petersburg. EU:s huvudbudskap är att den värsta krisen är över och att ekonomin är på rätt väg. Som ett tecken på den ökade optimismen finns inga extra krismöten inplanerade för EU:s stats- och regeringschefer utöver de fastlagda ordinarie mötena i oktober och december. Det första toppmötet har rubriken innovation och digital agenda medan decembermötet ska handla om försvarsfrågor.

De mer konkreta frågorna för oktobermötet är ännu inte offentliggjorda men om EU-kommissionen och i synnerhet itkommissionären Neelie Kroes får bestämma är tipset att det blir frågor som rör sänkta roaming –och teleavgifter.

Decembermötet är mer unikt eftersom det är första gången som stats- och regeringscheferna exklusivt ska diskutera försvarspolitik och försvarsekonomi. Det kan bland annat komma att handla om en europeisk drönare och lufttankning av militära flygplan. EU:s försvarsministrar som träffas redan i helgen för informella diskussioner ska jobba fram diskussionsunderlaget.

En strategisk fråga av format är vilken väg Ukraina ska välja. EU vill att Ukraina undertecknar ett större samarbetsavtal för bland annat ökad handel vid ett möte i Litauens huvudstad Vilnius i november. Men Ukraina vacklar. Inte minst för att Ryssland och president Vladimir Putin ligger på för att dra in Ukraina i den ryska ekonomiska intressesfären. En annan knäckfråga är huruvida landet lever upp till EU:s politiska och ekonomiska kriterier för att kvalificera till de ekonomiska förmåner som avtalet innebär. För ett år sedan sade EU nej. En avstämning kommer att ske när EU:s utrikesministrar möts i oktober.

I Europaparlamentet väntar som vanligt en serie lagförslag på att behandlas. Först ut är det nya tobaksdirektivet som troligen behandlas i nästa vecka. Syftet med direktivet är att minska rökningen i EU-länderna. En detalj i sammanhanget är att parlamentet kan komma att förbjuda försäljning av godis som utformats som tobaksvaror exempelvis chokladcigaretter och lakritspipor.

Utökat dataskydd för medborgare är en annan fråga som parlamentet kan komma ta ställning till. Här väntas också en parlamentarisk utredning av Prism-skandalen där USA anklagas för att spionerat på världens tele- och datatrafik. Beslut om utökat dataskydd väntas under oktober eller december.

På det arbetsrättsliga området antas parlamentet och ministerrådet i oktober bli överens om ett förslag för att ge bättre skydd till de omkring en miljon arbetstagare som årligen tillfälligt utstationeras i ett annat EU-land av sina arbetsgivare. Även nya regler kring offentlig upphandling och ökad tillsyn av banker kan bli aktuella under hösten.

Hösten är också upptakten till vårens EU-val då Europaparlamentets 751 platser står på spel. En av det nyvalda parlamentets första uppgifter blir att förhöra och godkänna nästa EU-kommission.