EU-jurister: finansskatten olaglig

Ministerrådets egen rättstjänst har kommit fram till den skatt på finansiella transaktioner som elva medlemsländer vill införa troligen strider mot EU-fördraget.

Rättstjänsten, finansministrarnas juridiska rådgivare, har dragit slutsatsen att skatten i dess nuvarande utformning är diskriminerade, går utöver medlemsländernas jurisdiktion och bryter mot EU:s fördrag, skriver Financial Times som kommit över utlåtandet.

Elva EU-länder har tidigare gått samman och krävt en skatt på finansiella transaktioner. Även EU-parlamentet har länge efterfrågat en sådan skatt.