ESI beräknas som ett index med ett medelvärde på 100 och sammanställer förtroendet i fem sektorer. Ett värde över 100 innebär att förtroendet är högre än i genomsnitt och vice versa.

Ökat förtroende för ekonomin rubbar inte arbetslöshet

Arbetslösheten i EU ligger kvar på rekordnivåer trots att förtroendet för en positiv ekonomisk utveckling ökat.

För fjärde månaden i rad ökade under augusti förtroendet, Economic sentiment indicator ESI, i EU-länderna, enligt unionens statistikbyrå Eurostat. Indexet bygger på frågor om förtroendet för en positiv ekonomisk utveckling inom bland annat industrin, handel- och tjänstesektorn men även hos konsumenterna.

Men trots detta låg arbetslösheten under juli i EU kvar på rekordhöga 11 procent, en siffra som legat stabil sedan februari i år. Även i euroländerna har arbetslösheten bitit sig fast – sedan mars ligger den på 12,1 procent.