Den italienska liberala EU-parlamentarikern Sonia Alfano är ordförande för det särskilda utskottet för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt. Arkivbild.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

“Maffian har kontakter inom alla EU-institutioner”

Ordföranden för EU-parlamentets särskilda brottsutskott menar att maffian har kontakter inom alla EU-institutioner.

Maffian är inget som bara existerar i den italienska södern utan är spridd i stora delar av Europa. Det visar en rapport från ett specialutskott i EU-parlamentet som bland annat granskat maffiaorganisationer i unionen.

– Tyvärr sitter maffian redan i kontrollrummet när det gäller Europa. De har kontakter med personer inom alla EU-institutioner, sade den italienska EU-parlamentarikern Sonia Alfano som är ordförande för det särskilda utskottet för organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt som tagit fram en rapport i ämnet, till Euronews.

I rapporten, som i förra veckan stöddes av en stor majoritet av EU-parlamentarikerna, varnas det för risken att undervärdera ”[maffian], dess komplexitet, de stora organisatoriska resurserna och organisationernas förmåga att anpassa sig till olika geografiska och sociala miljöer.”

Ledamöterna menar att maffian inte använder sig så mycket av ”militär kontroll” utan ”i stället väljer en ’infiltreringsstrategi’ som syftar till att skapa enorma vinster, samtidigt som de förblir osynliga”.

– När jag pratar om maffian pratar jag inte om den militära grenen, de som utför lönnmord, stölder, utpressning. Jag pratar om tjänstemannamaffian som arbetar inom institutionerna, i offentlig förvaltning, i alla institutionella organisationer som ständigt har att göra med EU och vet vilka knappar de ska trycka på, sade Sonia Alfano som får stöd av den italienske journalisten Roberto Saviano som länge granskat maffian.

– I dag påverkar de kriminella organisationerna främst Europa. Exempelvis de tyska, brittiska och spanska ekonomierna är djupt infiltrerade av maffian utan att regeringarna i dessa länder låter medborgarna veta. Maffian är närvarande och intecknar vår kontinents framtid, sade Roberto Saviano till Euronews.

Enligt rapporten kostar den organiserade brottsligheten, där maffian utgör en del, företagen i EU uppskattningsvis 670 miljarder euro varje år.

Europaparlamentet begär att det avsätts medel på EU-nivå till projekt och åtgärder för att bekämpa maffias utbredning i EU. Det rör sig dock bara om rekommendationer till medlemsländerna och uppmaningar till EU-kommissionen att ta fram nya förslag.

Tanken med rapporten är att göra det lättare för det nästkommande parlamentet att sätta press på kommissionen att komma nya lagförslag och medlemsländerna att genomföra tidigare överenskommen lagstiftning.