Relationen med grannlandet Ryssland påminner mycket väl om medeltiden då Ukraina kallades ”Lillryssland”, skriver Mario Shevchenko

Hoppa till artikelns andra spalt.

MittEuropa »
Putin vill ha Ukraina som en koloni

Makthavarna i Kreml har ingen som helst respekt för den internationella diplomatin och Ukrainas väg mot EU. Det skriver Mario Shevchenko.

Det har varit en turbulent period för Ukraina sedan landet blev självständigt 1991. Landet har kämpat sig igenom regeringskriser, politiska konflikter och en alltför omfattande statlig och byråkratisk kontroll vilket har lett till korruption med ett ansvarslöst parlament.

Relationen med grannlandet Ryssland påminner mycket väl om medeltiden då Ukraina kallades ”Lillryssland”. Putin vill ha landet som en moskovitisk koloni, precis som förr.

Den ryska dominansen i landet har satt sina spår och förra regimen, under president Leonid Kuchma 1994-2005, visade ett starkt stöd till Ryssland. Man sålde ut Ukrainas ekonomi till det makthungriga grannlandet och i utbyte fick man politiskt stöd som visade världen att Ukraina fortfarande är under deras vingar. Ukrainas nuvarande president Viktor Janukovitj har visat Putin att han inte tänker upprepa misstagen som förra regimen gjorde. Sakta men säkert försöker man övertyga ledamöterna i parlamentet i Kiev att EU behövs för Ukraina, och Ukraina behövs för EU.

I november ska den europeiska unionen och Ukraina underteckna ett stort handels- och associationsavtal som kommer att ersätta den nuvarande lagstiftningen i Ukraina vad gäller frihandel. Man förbinder sig med unionens regelverk. Ukrainas medborgare kommer även att kunna röra sig fritt inom EU utan att ansöka om visum.

Men det handlar inte bara om att förbättra den ineffektiva ekonomipolitiken. Det handlar om ett stort steg mot ett mänskligare och en mer human politik utan påtryckningar från Ryssland. Civilsamhällets frihet och rättsstatsprincipen står på spel. Putin vill utnyttja Ukrainas goda ekonomiska resultat och man riskerar att förlora det med att ingå i en rysk tullunion.

Makthavarna i Kreml har ingen som helst respekt för den internationella diplomatin. Ukraina behöver gå ett steg närmare demokratin och friheten, inte tillbaka till den postsovjetiska perioden.

MITTEUROPA

MittEuropa uppdateras inte mer.