Annons

EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding understryker att inget medlemsland ännu presenterat bevis för att det förekommer någon ”välfärdsturism” mellan EU-länder.

Hoppa till artikelns andra spalt.

Reding: Populistisk skrämselpropaganda har ingen plats i Europa

EU-kommissionär Viviane Reding anklagar Tysklands inrikesminister för att göra öltältsuttalanden om välfärdsturism. Hon säger samtidigt att länderna redan har rätt att stoppa personer som missbrukar de sociala trygghetssystemen.

Den tyska inrikesministern Hans-Peter Friedrich kräver att den fria rörligheten inom EU i vissa fall kraftigt begränsas. Han har tidigare uttryckt oro för vad som ska hända när de sista restriktionerna för rumäner och bulgarer att arbeta i bland annat Tyskland och Storbritannien försvinner vid årsskiftet.

– Vi måste införa möjligheten att vid missbruk av rätten till fri rörlighet utvisa och vägra utvisade att åter resa in, sade Hans-Peter Friedrich till die Welt på tisdagen i samband med att EU-ländernas inrikes- och migrationsministrar samlades i Luxemburg för att diskutera frågan.

Han vill bland annat veta huruvida man kan vägra EU-medborgare från andra medlemsländer inträde om de missbrukar värdlandets sociala trygghetssystem.

Han fick genast svar på tal av EU:s rättighetskommissionär Viviane Reding.

– Den tyske ministern Friedrich gör ibland sådana öltältsuttalanden. Populistisk skrämselpropaganda om ”välfärdsturism” har ingen plats i Europa, sade Vivian Reding som dock klargjorde att nationella myndigheter kan kontrollera huruvida en EU-bo från ett annat land har blivit en ”orimlig börda” och om så är fallet vägra dem uppehälle och välfärdsförmåner.

Kommissionen understryker att inget medlemsland ännu presenterat bevis för att det förekommer någon ”välfärdsturism” mellan EU-länder. För ministrarna presenterade kommissionen på tisdagen en ny studie som bygger på uppgifter direkt från 19 medlemsländer om ”välfärdsturism”.

Rapporten visar att andelen icke-arbetande EU-bor som befinner sig i andra medlemsländer som Sverige, Tyskland och Storbritannien står för högst fem procent av utbetalningarna från de sociala trygghetssystemen.

Det stora flertalet av de som flyttar inom EU gör det enligt Viviane Reding för att jobba och är nettobidragsgivare till ländernas statskassor.

Men i en del tyska kommuner har utbetalningar till arbetssökande rumäner och bulgarer det senaste året ökat, i Berlin med 38 procent och München med 60 procent, rapporterar Frankfurter Allgemeine Zeitung.