Sverige minst andel långtidsarbetslösa

Trots ökning har Sverige minst andel långtidsarbetslösa i EU-länderna medan Finland är EU-etta i att minska långtidsarbetslösheten.

Andelen långtidsarbetslösa, alltså andelen av de som varit arbetslösa längre än ett år, var i Sverige under årets andra kvartal 16,8 procent – långt under EU-medlet på 46,9 procent. Det visar färska siffror från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Mellan 2007 och 2013 har andelen långtidsarbetslösa i OECD-länderna ökat med drygt 30 procent vilket innebär att sammanlagt 17 miljoner arbetsföra har gått utan jobb i längre än ett år i de 34 medlemsländerna. I Sverige ökade andelen långtidsarbetslösa med 19,7 procent under samma period. Finland har varit EU-bäst på att minska andelen långtidsarbetslösa: 21,6 procent.