Hoppa till artikelns andra spalt.

Sverige-nej till europeisk åklagarmyndighet

Ett enigt justitieutskott i riksdagen säger nej till en EU-åklagare som ska komma åt dem som fifflar med EU-budgeten.

EU-kommissionen föreslog i mitten av juli i år att en europeisk åklagarmyndighet vars enda syfte skulle vara att skydda EU-budgeten från kriminella handlingar ska inrättas.

Men på torsdagen sade svenska riksdagens justitieutskott nej till en sådan myndighet med hänvisning till den så kallade subsidiaritetsprincipen – att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt och inte på EU-nivå.

”Förslaget är långtgående och en ny överstatlig myndighet skulle få stora konsekvenser för svensk lagstiftning och svenska myndigheter”, menar utskottet som även anser att det är svårt att överblicka vad förslaget innebär på lång sikt.

För att kommissionens förslag ska bli verklighet måste alla medlemsländer ge sitt godkännande. Händer inte det kan nio länder gå vidare på egen hand inom ett så kallat fördjupat samarbete. EU:s rättighetskommissionär Vivian Reding hävdar att nio länder är villiga att göra detta om förslaget stöter på patrull i ministerrådet