Hoppa till artikelns andra spalt.

Tumult kring abortomröstning

EU-parlamentet sköt på tisdagen med snäv marginal upp omröstningen om ett uttalande om sexualundervisning och säkra aborter.

Med siffrorna 351 för, 319 mot och 18 som avstod skickades det icke-lagstiftande betänkandet under oklara former tillbaka till EU-parlamentets jämställdhetsutskott om leds av svenske EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson (V).

Betänkandet syftade till att utgöra ett försvar för rätten till sexuell och reproduktiv hälsa inom och utanför EU. Bland annat rätten till abort och sexualundervisning.

Den brittiske EU-parlamentarikern Ashley Fox från konservativa partigruppen ECR bad med hänvisning att det inte fanns någon majoritet för betänkandet i utskottet att den skulle skickas tillbaka och inte gå till omröstning i plenum som bestämt.

Debatten kantades av burop och visslingar från konservativa ledamöter och Mikael Gustafsson tillbakavisade argt påståendet. Betänkandet fick vid omröstningen i utskottet i mitten av september 17 ja-röster och sju nej-röster, sju avstod.

– Det här är en otroligt märklig situation. Som ordförande för jämställdhetsutskottet blir jag väldigt upprörd att höra att det inte finns någon majoritet i utskottet. Det är klart det finns, annars skulle betänkandet inte vara i den här kammaren, sade Mikael Gustafsson (V) som hoppas att betänkandet kan gå till omröstning i EU-parlamentet i november.

– Det här är en mörk dag för alla som tror att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är centrala för att uppnå jämställdhet i och utanför EU, sade Mikael Gustafsson.

Av den svenska EU-parlamentarikerna röstade Gunnar Hökmark (M) och Alf Svensson (KD) för att betänkandet skulle skickas tillbaka till utskottet.