EU:s justitiekommissionär Viviane Reding vill öka utbytet av underrättelseinformationen mellan medlemsländerna. Arkivbild.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-kommissionär vill ha europeisk spionbyrå

Justitiekommissionär Viviane Reding vill att EU får en egen underrättelsetjänst till 2020 i syfte att utgöra en motvikt till amerikanska NSA. Men idén lär möta på hårt motstånd i medlemsländerna.

I en intervju på måndagen med den grekiska tidningen Naftemporiki efterlyser EU:s justitiekommissionär Viviane Reding ett mycket långtgående europeiskt underrättelsesamarbete.

– Det vi behöver är att stärka Europa på detta område för att garantera lika spelregler som våra amerikanska partner. Jag önskar därför ta detta tillfälle i akt för att förhandla fram ett avtal om starkare underrättelsesamarbete mellan EU:s medlemsländer för att kunna tala med en stark gemensam röst med USA. [Den amerikanska säkerhetsmyndigheten] NSA behöver en motvikt. Därför är mitt förslag på lång sikt att skapa en Europeisk underrättelsetjänst till år 2020, sade Viviane Reding som är en av kommissionens mest federalistiska röster.

Hennes idé lär dock möta på mycket starkt motstånd från medlemsländerna. Framför allt de större som inte gärna delar med sig av sin underrättelseinformation.

Efter terroristattackerna i Spanien 2004 efterfrågade bland annat Österrike och Belgien ett liknande utbyte av information mellan EU-länderna. Men då mötte förslaget hårt motstånd från Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

EU:s utrikestjänst har i dag ett litet antal tjänstemän i vissa länder utanför unionen som samlar in information, men omfattningen är begränsad.

En europeisk underrättelsetjänst skulle kräva ett EU-fördraget ändrades.