Peter Eriksson (MP) är kritisk till den parlamentariska kontrollen av den svenska signalspaningen.

Bild: Europaparlamentet

Hoppa till artikelns andra spalt.

Finsk EU-politiker anklagar Spionsverige för skenhelighet

När ordföranden för riksdagens konstitutionsutskott, Peter Eriksson, utfrågades i Bryssel om signalspaning anklagades Sverige för skenhelighet. Eriksson medgav att den parlamentariska kontrollen av Sveriges signalspaning är undermålig och föreslog ett icke-spioneriavtal på EU-nivå.

Sverige beskylls från flera håll att vara ett av de mest aktiva EU-länderna när det gäller signalspaning och att dela med sig av uppgifter till amerikanska och andra underrättelsetjänster.

Under EU-parlamentets nionde utfrågning om den omfattande avlyssning som amerikanska och andra länders underrättelsetjänster utfört i Europa fanns Peter Eriksson (MP), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, på tisdagen på plats för att svara på frågor.

Vice ordförande i rättighetsutskottet, liberalen Sophie in ’t Veld, menade mot bakgrund av detta att den parlamentariska kontrollen i Sverige måste vara starkare än i andra länder.

– Jag håller med. Nu har vi sett FRA-lagen i bruk några år och jag känner mycket starkt att vi behöver stärka den parlamentariska kontrollen för att se till att den rättsliga ramen fungerar som det var tänkt. I dag är det helt öppet och det finns ur laglig synpunkt som jag ser det inga begränsningar för FRA och svenska försvaret att se vad man vill i kabelnäten, sade Peter Eriksson som anser att regeringens årliga redovisning av signalspaningen till riksdagen inte är tillräcklig.

– Regeringen värdesätter den informationen vi kan använda väldigt högt och det är antagligen bakgrunden till varför den svenska regeringen inte är så stark i kritiken i de här frågorna som man varit i en del andra länder gentemot USA, sade han och anspelade bland annat den tunga tyska kritiken mot amerikanerna.

Peter Eriksson anser att riksdagen borde få bättre kontroll över vad som händer i myndigheterna.

– Inte ens försvarskommittén verkar ha en anständig kontroll över vad som händer, sade han och syftade på det besök försvarsutskottet i förra veckan gjorde på den svenska signalspaningsmyndigheten FRA för att få klarhet i vad som avlyssnas.

FRA avlyssnar enligt medieuppgifter de undervattenskablar som går mellan Sverige, Ryssland, Finland och de baltiska staterna. Nils Torvalds, finländsk liberal EU-parlamentariker, passade på att anklaga Sverige för hyckleri i frågan.

– Man är moraliskt upprörd över vad USA gör men inte lika moraliskt upprörd över vad man gör med sina baltiska och finska bröder. Det är det vi brukar kalla typisk svensk skenhelighet, sade Nils Torvalds.

För att i framtiden säkerställa den personliga integriteten vill Peter Eriksson ha ett EU-avtal som reglerar spionage.

– Vi måste förhandla fram en överenskommelse om att EU-länderna inte ska spionera på varandra, sade Peter Eriksson som tillade att EU sedan borde ta den överenskommelsen till USA och be dem gå med i den.

Nästa utfrågning i EU-parlamentets rättighetsutskott är planerad till torsdag. Då ska bland annat EU-institutionernas säkerhetsexperter frågas ut och situationen i Belgien och Danmark belysas.

I februari ska resultaten återrapporteras till utskottet.