Hoppa till artikelns andra spalt.

Förtroendet för svenska staten stiger trots kris

Finanskrisen har drivit ned förtroendet för staten i EU:s krisländer samtidigt som det ökat i Sverige.

Mellan 2007 och 2012 minskade förtroendet för staten och dess institutioner i de 34 medlemsländerna i den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD i genomsnitt från 45 till 40 procent.

”Den finansiella och ekonomiska krisen som startade 2008 ledde till ett stort tapp av förtroende för staten”, heter det i en rapport från OECD som tillägger att nödvändiga reformer i länder är svårare att genomföra utan folkligt förtroende.

I 14 av de 17 euroländerna som även är medlem i OECD minskade förtroendet i genomsnitt från 49 till 43 procent

Mest minskade förtroendet mellan 2007 och 2012 i krisländerna Irland, Grekland och Slovenien. Av EU-länderna ökade förtroendet mest i Slovakien, Storbritannien och Frankrike.

I Sverige, där staten åtnjuter det fjärde högsta förtroendet av OECD-länderna, ökade tilliten under samma period med sju procentenheter.