EU:s inrikeskommissionär Cecilia Malmström ansvarar för Swiftavtalet.

Bild: Europeiska kommissionen

Hoppa till artikelns andra spalt.

Kommissionen behåller dataavtal med USA

EU-kommissionen menar att spionerande amerikaner inte missbrukat bankavtalet Swift och lägger ned utredningen. Istället pekar man på att avtalet lett till att en rad terroristhot lösts eller avvärjts.

I mitten av september avslöjade tyska Der Spiegel med hänvisning till de läckta Snowdendokumenten att amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA sedan flera år övervakat bankaffärer som görs via företaget Swift.

EU-kommissionen inledde därefter en granskning och konsultationer med den amerikanska sidan om Swiftavtalet, där USA sedan 2010 och fem år fram har rätt till uppgifter om banköverföringar till och från EU som sker via företaget Swift i syfte att spåra misstänkta terrorister, hade brutits.

På onsdagen meddelade EU-kommissionär Cecilia Malmström att man kommit fram till att så inte var fallet.

– Jag har fått skrivna försäkringar från de amerikanska myndigheterna att avtalet inte brutits och de konsultationer vi gjort har inte uppdagat något som indikerar avtalsbrott så vi har beslutat att avsluta konsultationerna, sade Cecilia Malmström som även låtit ta fram en rapport om hur Swift hittills har använts av EU-länderna.

– Rapporten visar tydligt att avtalet tillhandahöll viktig data för att förhindra och bekämpa terrorism och dess finansiering, sade Cecilia Malmström.

Under de senaste tre åren har enligt Malmström 924 ledtrådar fåtts från registret. Detta ska ha lett till hjälp i utredningarna vid bombningen vid Boston maraton, hoten vid London-OS och EU-baserad terroristträning i Syrien. Sammanlagt ska 158 förfrågningar om uppgifter gjort EU-länderna

Avbrytandet av undersökningen är ett bakslag för EU-parlamentet som tidigare krävt att Swift-avtalet läggs på is så länge utredningen om det amerikanska spioneriet pågår. Avtalet kommer fortsatt gälla fram till 2015 då det löper ut.