Hoppa till artikelns andra spalt.

Fler nya cyklar än bilar i nästan hela EU

I 26 av EU:s 28 medlemsländer såldes under fjolåret fler cyklar än bilar. i Sverige såldes nästa dubbelt så många cyklar som bilar. 

Endast i Belgien och Luxemburg såldes under 2012 fler bilar än cyklar. Det visar siffror från branschorganisationerna Coliped och ACEA. Sammanlagt såldes 19,7 miljoner cyklar och 12,1 miljoner bilar.

Störst skillnad mellan antal sålda cyklar och bilar registrerades i Litauen där 845 procent fler cyklar än bilar såldes. I Sverige såldes knappt dubbelt så många cyklar som bilar.

Sedan 2007, innan den ekonomiska krisen, har antalet sålda nya bilar minskat stadigt för varje år.

Antalet sålda cyklar har dock legat mellan 17,7 och 21,3 miljoner på år sedan millennieskiftet.