Annons

Hoppa till artikelns andra spalt.

Sex och aborter splittrar EU-politiker

Med knapp majoritet avvisade Europaparlamentet ett uttalande om sexualundervisning, säkra aborter och tillgång till preventivmedel.

Den konservativa och kristdemokratiska partigruppen EPP hade inför dagens omröstningen lagt en alternativ resolution som åberopade EU:s subsidiaritetsprincip – att unionen inte har med denna fråga att göra. Den resolutionen fick majoritet med sju rösters övervikt, 334 mot 327 och 19 som avstod, vilket ledde till att ursprungsbetänkandet föll bort.

Det nedröstade betänkandet, som är ett uttalande och inte lagstiftning, syftade till att förstärka rätten till sexuell och reproduktiv hälsa inom och utanför EU.

Parlamentets socialdemokratiska och liberala partigrupper rasar mot beslutet.

– Konsekvens saknas i EPP:s resonemang kring vad som vilka beslut som ska fattas i varje land för sig och vad som ska avgöras på EU-nivå. I fjol gav till exempel EPP sitt stöd till en resolution om diabetes. Vad som är subsidiärt verkar således bero på vilken typ av hälsa vi talar om. Handlar det om kvinnans rätt till sexualitet och kontroll över sin fertilitet så blir det andra tongångar än om det handlar om diabetes, sade EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP) i ett uttalande.

– De konservativa har visat sina sanna ansikten i dag. Genom att gå samman med extremhögern har de öppnat en ny front mot EU:s grundläggande principer om människovärdet, frihet, jämlikhet och icke-diskriminering, sade den socialdemokratiska EU-parlamentarikern Edite Estrela som låg bakom betänkandet.

Även de gröna och vänstergruppen i EU-parlamentet kritiserade i skarpa ordalag beslutet.

Redan i november skulle EU-parlamentet ta ställning till betänkandet men då skickades det under oklara former tillbaka till jämställdhetsutskottet.