Annons

Prostitution i Paris. Arkivbild.

Hoppa till artikelns andra spalt.

EU-feminister förordar svensk sexköpslag

Europaparlamentets jämställdhetsutskott sade på torsdagen ett rungande ja till en rapport som förordar den svenska modellen för att stävja prostitution och trafficking.

I rapporten konstateras att prostitution både bidrar till och är en konsekvens av ojämställdhet. Man slår också fast att den svenska sexköpslagen visat sig vara mest effektiv för att bekämpa trafficking. Detta ställde sig 14 ledamöter bakom. Två röstade emot och sex avstod från att rösta.

– Utskottet har nu tagit ställning för kvinnor, mot torskar och förövare, och detta med stor majoritet, sade Mikael Gustafsson, vänsterpartistisk EU-parlamentariker och ordförande i jämställdhetsutskottet, i ett uttalande.

Initiativrapporten saknar helt och hållet juridisk vikt. Även om den antas av EU-parlamentet i sin helhet innebär det inte någon direkt effekt på prostitutionslagstiftningen i Europa. Prostitution är nämligen inte en fråga som avgörs på EU-nivå, utan alla medlemsländer gör som de själva vill.

Men det faktum att utskottet enats kring skrivelserna visar att den svenska synen på prostitution fått allt mer gehör i Europa. Tidigare har jämställdhetsutskottet varit splittrat. Holländska och tyska ledamöter har försvarat sina hemländers modeller, där prostitutionen är legaliserad och reglerad.

I dag sneglar allt fler länder i Europa norrut. När sexköpslagen infördes 1999 var Sverige första land i världen att bara kriminalisera sexköparen. Norge och Island har följt det svenska exemplet, Frankrike håller på att införa samma lag och i Irland utreds frågan.

Omsvängningen kan främst förklaras med det växande problemet trafficking. I nästan alla EU-länder utgör traffickingoffer idag en majoritet av de prostituerade.

– Det finns en ökad oro för trafficking i Europa. Och den nordiska modellen är den enda som verkar vara effektiv, sade Mary Honeyball, den brittiska socialdemokratiska EU-parlamentariker som ligger bakom rapporten, i samband med att den togs fram.

I de länder där det är lagligt att driva bordell och vara hallick – Nederländerna och Tyskland – är det snudd på omöjligt för polisen att bevisa brottet trafficking om inte offret själv vittnar. Samtidigt rapporterar svenska poliser att den svenska sexköpslagen verkar avstötande på organiserad brottslighet.

Jämställdhetsutskottets prostitutionsrapport behandlas i kammaren i slutet av februari.