Hoppa till huvudinnehåll
Hoppa till fördjupning
Vänsterpartiets två toppkandidater till EU-parlamentet Malin Björk och Mikael Gustafsson.

Debatt: Grekerna lider svårt av EU:s åtstramningspolitik

Malin Björk (V) och Mikael Gustafsson (V) 17 januari 2014 | Visa solidaritet med grekerna

Den politik som påtvingats Grekland har nästan halverat medelinkomsten och tvingat drygt en tredje del av befolkningen i fattigdom. Landet befinner sig i en humanitär krissituation. Det skriver Malin Björk  (V) och Mikael Gustafsson (V).

Ett land där barn inte har rätt att bli vaccinerade. Nej, det handlar inte om inbördeskrigets Syrien den här gången. Det handlar om Grekland.

Svårt sjuka människor som inte får vård. Barn som svimmar i skolan därför att de är hungriga och undernärda. Gravida kvinnor som inte får mödravård och som sedan blir svårt skuldsatta när de föder sitt barn. Det är också exempel från Grekland idag.  

Allt är fruktansvärda konsekvenser av EU:s åtstramningspolitik. Det strider mot humanismens principer och är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Just de grundläggande värderingar som EU officiellt så ofta och högljutt hyllar. Hyckleriet har ingen gräns. Det borde också slås fast i den utvärdering av trojkans arbete gentemot krisländerna, som just nu pågår i EU-parlamentets ekonomiutskott.

Internationella Röda Korset klargör att Grekland befinner sig i en humanitär krissituation. Statistiken talar sitt tydliga språk; 3,5 miljoner människor lever i fattigdom (det är 35 procent av befolkningen!), 28 procents arbetslöshet totalt och över 60 procents arbetslöshet för ungdomar. Medelinkomsten har sjunkit med nästan 50 procent på de senaste tre åren.

3 miljoner människor är nu utförsäkrade, eftersom de inte haft arbete det senaste året. Det är 3 miljoner människor som till exempel inte längre har rätt till sjukvård. Då kostar ett läkarbesök 200 kronor. Då kostar vaccin till barnen 600 kronor. Då kostar en förlossning 7000 kronor. Var ska man få de pengarna ifrån när man inte har jobb och inga bidrag?

Hur kan trojkan, det vill säga EU-kommissionen, IMF och Europeiska centralbanken, tro att en sådan åtstramningspolitik ska få Grekland på fötter igen? Men trojkan bryr sig inte om Grekland. Dess främsta intresse har från första stund varit att rädda bankerna. Åtstramningarna sker för att franska och tyska banker ska få sina pengar. Oavsett vilka konsekvenser det får för människorna i Grekland. EU-kommissionen är sedan länge de europeiska storbankernas lydige dräng.

Den överväldigande majoriteten av de personer som lagt fast åtstramningspaketen är välavlönade och maktfulla män. Ingen av dessa män behöver själv bära de bördor som politiken medför. De största förlorarna är lågavlönade och arbetslösa kvinnor. De grekiska kvinnoorganisationerna klargör dessutom att i den pressade ekonomiska situationen ökar våldet mot kvinnor. Åtstramningspakten grundas på, och förstärker, patriarkala strukturer och värderingar. 

Orsakerna till den djupa krisen är både marknadsliberalismen och den gemensamma valutan euron. De avreglerade finansmarknaderna bidrog i hösta grad till krisen som började år 2008. Euron har försvårat möjligheterna att motverka krisen.

Hela idén om den monetära unionen i EU är fel från början. De olika länderna har alltför olika ekonomisk grundstruktur, inflation och konkurrenskraft för att kunna ha en gemensam valuta. Grekland, och flera andra medlemsländer, fick på grund av den gemensamma valutan betydligt lägre internationell konkurrenskraft än Tyskland. Det ledde till stora underskott och kris i dessa länder, samtidigt som Tyskland kunnat profitera på euron.

Greklands problem fördjupades också av de två korrupta traditionella partierna, Pasok och Ny demokrati, som omväxlande styrt landet. Trots dessa partiers medansvar till krisen i Grekland så ville trojkan till varje pris att just dessa partier skulle bilda regering efter det senaste valet. Orsak: de traditionella partierna satte, liksom trojkan, bankernas intresse framför människornas.

Men det grekiska folket har visat att de inte är maktlösa. Flera sociala rörelser har vuxit fram i krisens spår. Den viktigaste heter ”Solidaritet för Alla”, som betonar att deras verksamhet inte handlar om välgörenhet utan om solidariskt arbete och motstånd mot åtstramningspolitiken. Bara i Aten har man startat elva solidaritetskliniker där frivilliga läkare gratis ger vård till de som inte har råd. ”Solidaritet för Alla” ordnar också att det finns mat, kläder och konkreta arbetsinsatser för att hjälpa varandra.

Trojkan bryter ner och förstör. ”Solidaritet för Alla” bygger upp och skapar nytt. Det inger hopp. Därför har Vänsterpartiet startat en insamling till ”Solidaritet för Alla”.

Än mer möjligheter och hopp skapas om vänsterpartiet Syriza vinner nästa val i Grekland. För om det är något Grekland, och hela EU, behöver så är det en politik som sätter humanismen och de mänskliga rättigheterna främst. Och långt före bankernas profitbegär.

Malin Björk, förstanamn på Vänsterpartiets EU-lista.

Mikael Gustafsson, EU-parlamentariker och andra namn på Vänsterpartiets EU-lista

Beskriv vad som behöver rättas.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Här kan du tipsa Europaportalen. Tänk på att vara så utförlig som möjligt annars kanske vi inte kan arbeta vidare med uppgifterna. För att vi ska kunna arbeta med ett tips underlättar det om du lämnar en e-postadress eller telefonnummer. Du kan också välja att vara anonym genom att ange en tillfällig e-postadress, exempelvis gmail. Europaportalen kan garantera fullständigt källskydd enligt grundlagen.
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret

Missa inget

Europaportalens nyhetsbrev ger dig koll.

Annonser
ANNONS
annons
Fackliga Brysselkontoret