Så går EU-valet till – viktiga datum

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet där Sverige har tjugo platser. Alla svenska medborgare och EU-medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen har rätt att rösta.

28 februari
Sista dagen för registrering av partibeteckning och kandidater till valmyndigheten. Genom anmälan av kandidater hindras väljare att sätta andra kandidater på partiernas valsedlar.   

10 april
Brevröstning från utlandet börjar. Brevet ska vara datumstämplat tidigast denna dag.

25 april
EU-medborgare som vill rösta i Sverige ska senast denna dag anmäla detta till röstlängden på respektive Länsstyrelse. Alla folkbokförda EU-medborgare har innan fått en blankett från valmyndigheten där de får ange om de vill rösta i Sverige eller i sitt hemland. Dagarna därefter skickas röstkort ut till alla röstberättigade.

1 maj
Röstning på svenska ambassader börjar. För exakta tider kontakta respektive ambassad.

7 maj
Förtidsröstning, som tidigare hette poströstning, startar i Sverige. Kommunerna ordnar med röstlokaler. Det kan vara exempelvis ett bibliotek eller en livsmedelsaffär. Ta med röstkort och legitimation.

13 maj
Sista dagen för att begära rättelse i röstlängden om du något på röstkortet blivit fel. Röstkort är ett måste om man vill förtidsrösta.

Söndagen 25 maj – Valdagen
Vallokalerna är öppna mellan klockan 08.00 - 21.00. Ta med röstkort och legitimation. Saknar du röstkort måste du veta i vilken vallokal du ska rösta och saknar du legitimation måste någon kunna gå i god för vem du är.

Om du vill att någon särskild kandidat ska bli vald kan du med ett kryss vid namnet på valsedeln personrösta på den kandidaten. Du får bara personrösta på en kandidat. Att personrösta är din möjlighet att kunna påverka ordningsföljden mellan kandidaterna. Det är i första hand personrösterna som avgör vem som blir vald. Du kan inte stryka en kandidat.

Vill du veta mer om hur valet och röstningen går till vänd dig då till valmyndigheten.

Valvaka på SVT följer sammanräkningen av rösterna efter att vallokalerna har stängt.

28 maj
Valet är helt färdigräknat på länsstyrelserna. Slutresultatet presenteras.