Piratpartiet har levererat, skriver Christian Engström (PP).

Bild: CC0

Hoppa till artikelns andra spalt.

Piratpartiet – frihetens vakthund i EU

Internets frihet, kampen mot massövervakning och ett mer demokratiskt EU. Det är de tre viktigaste frågorna för Piratpartiet i EU-valet, skriver Christian Engström, ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet.

Det är från EU som de flesta hot mot ett fritt och öppet internet kommer. EU skapade IPRED, som ger nöjesindustrin större rätt att övervaka människor på nätet än polisen. EU drev fram datalagringsdirektivet, som tvingar medlemsstaterna att registrera data om alla svenskars alla internetuppkopplingar och e-postmeddelanden. Och EU-kommissionär Cecilia Malmström har de senaste fem åren envist försökt införa censur på nätet.

Redan från första dagen i Europaparlamentet har Piratpartiet tagit strid för nätets frihet. 2009 drev vi linjen att fildelare endast skall kunna stängas av från internet efter föregående rättslig prövning. Att man fastställer människors skuld innan man straffar dem, det borde vara en självklarhet i en rättsstat. Debatten mot den svenska regeringen (som hade EU:s ordförandeskap) blev hård. Men vår linje vann.

Den största striden och den största segern gäller Acta-avtalet. Detta internationella avtal skulle ha tvingat de företag som förser oss med nätuppkoppling att övervaka vad vi har för oss på internet. Tillsammans med ett internationellt nätverk av aktivister skapade vi det tryck som krävdes för att döda Acta-avtalet.

Detta är exempel på hur Piratpartiet har varit en vakthund för internets frihet i EU. De visar hur det ständigt kommer nya förslag som hotar det öppna nätet. Det gäller att identifiera dessa hot och att ta strid mot dem. Därför behövs Piratpartiet i Europaparlamentet.

Övervakningsfrågorna är också EU-frågor. Datalagringsdirektivet gav oss registrering av alla telefonsamtal, SMS och mobilpositioner. EU-kommissionen vill att data om europeiska bankaffärer skall lämnas över till USA:s säkerhetsbyråkrati. I EU avgörs frågan om våra resor skall övervakas och registreras, vem denna information skall delas med och på vilka villkor.

Även här är Piratpartiet frihetens vakthund.

Piratpartiet sa nej till att sända europeisk bankdata till USA redan från början, medan de flesta andra har bytt åsikt flera gånger. Vi har varnat för registrering av våra flygresor och för att sända sådan information till USA. I dag delar allt fler våra farhågor.

Under nästa mandatperiod, efter EU-valet, kommer EU:s datalagringsdirektiv att omarbetas. Då gäller det att stoppa en utökad övervakning av våra telekommunikationer. Och att försöka skrota hela direktivet.

I början av nästa mandatperiod kommer också frågan om dataskydd i EU upp till slutlig behandling. Frågan är hur stor makt du skall ha över dina persondata och hur stor makt företag som Microsoft, Facebook, Google och även staten skall ha. Här står vi pirater på individens sida, medan den svenska regeringen har en betydligt mer lättsinnig inställning till persondataskydd.

Avslöjande följer avslöjande om den massavlyssning som bedrivs av bland andra amerikanska NSA, brittiska GCHQ och svenska FRA. Här vill vi piratpartister att Europaparlamentet skall ha en aktiv roll för att granska det som sker ur ett medborgarrättsligt perspektiv – och ta strid mot Storebrorsstaten.

EU lider av allvarliga demokratiska problem. Hemlighetsmakeri skapar slutna beslutsprocesser. EU-apparaten och dess regler är ett krångelnystan, som gör att vanligt folk varken får veta vad som sker eller har möjlighet att påverka. Makt flyttas från medborgare till politiker, från medlemsstater till Bryssel och från de demokratiskt valda organen till icke-valda byråkrater. Detta måste få ett slut.

EU måste bli öppnare. Att medborgare och media får insyn i det som sker är en förutsättning för fri debatt och demokratisk delaktighet. Detta i motsats till hur det är i dag – då regeringen, (S) och (SD) inskränker den svenska offentlighetsprincipen, bara för att EU vill det.

Det måste bli ett slut på att eurokrater sitter bakom stängda dörrar och förhandlar fram handelsavtal som får samma effekt som lagstiftning, som till exempel Acta-avtalet och det nu aktuella TTIP-avtalet. Vilka regler som skall gälla skall bestämmas under öppna, demokratiska former – efter en fri debatt där alla fakta lagts på bordet.

Vi piratpartister är starka anhängare av närhetsprincipen. Beslut skall fattas så nära människor som möjligt. Vissa saker hanteras kanske bäst på EU-nivå, men EU:s makt och kompetens måste alltid ifrågasättas. EU skall inte få lägga sig i och styra och ställa över folk bara för att man kan.

EU måste reformeras, i grunden. Vi vill se ett helt nytt EU-fördrag som är överskådligt, begripligt och demokratiskt – med fokus på den fria rörligheten och på medborgerliga fri- och rättigheter. Det måste vara tydligt var beslut fattas och det måste finnas ansvariga att ställa till svars. Vi vill att ett nytt fördrag dels skall godkännas (eller förkastas) av folket i en gemensam folkomröstning i hela EU, dels av medlemsstaterna. Det ökar chanserna för att få ett begripligt och demokratiskt regelverk.

Piratpartiet har levererat. Och Piratpartiet behövs i Europaparlamentet för att försvara internets frihet, för att värna medborgarnas rätt till privatliv och för att göra EU mer demokratiskt.

Christian Engström
Ledamot av Europaparlamentet för Piratpartiet