Hoppa till artikelns andra spalt.

Svensk media fortsatt ofriast i Norden

Sverige har den sämsta pressfriheten i Norden och den blir sämre.

Sverige hamnade på en tionde plats när den internationella pressorganisationen Reportrar utan gränsers listar pressfriheten i världen under 2013. Före Sverige ligger alla nordiska länder. Allra friast är den finska pressen.

Sverige har dessutom tappat något på organisationens hundragradiga skala i jämförelse med 2012.

Sämst pressfrihet i Europa har Vitryssland. Av EU-länderna hamnar Bulgarien och Grekland i botten trots att de både klättrat på skalan.