Hoppa till artikelns andra spalt.

Professor: "Sverige för passivt i EU"

Sverige har inte drivit en enda fråga i EU-domstolen på tio år, och förlorar därmed inflytande i EU, enligt professor Carl Fredrik Bergström. Men utrikesdepartementet håller inte med.

Det är anmärkningsvärt att Alliansregeringen hittills inte har tagit upp någon fråga i EU-domstolen, menar Carl Fredrik Bergström, professor i EU-rätt vid Uppsala universitet.

- Det finns EU-lagar där den svenska regeringen har signalerat att den inte är med på noterna men där man ändå inte har försökt bekämpa besluten med rättsliga medel, sade Bergström till Svenska Dagbladet i fredags.

Svenska EU-parlamentariker som exempelvis Marita Ulvskog (S), Isabella Lövin (MP) och Olle Schmidt (FP) delar kritiken. Men Gunnar Hökmark, gruppledare för Moderaterna i EU-parlamentet, anser att man endast vinner politiska poänger, genom att driva juridiska processer mot EU, skriver Svenska Dagbladet.

Anna Falk – biträdande enhetschef på Utrikesdepartementet (UD)– tycker dessutom inte att Sverige har varit för passivt. Sverige har istället drivit viktiga frågor i EU-domstolen på andra sätt istället för att göra på det vis som professor Bergström förordar.

Hon pekar exempelvis på att Sveriges regering yttrat sig i flera mål när nationella domstolar bett EU-domstolen tolka reglerna i EU:s öppenhetsförordning –  en förordning som Sverige var drivande i att få på plats i början av 2000-talet och som ger allmänheten rätt till att ta del av handlingar från EU:s institutioner.

- Både den förra och den nuvarande regeringen har följt upp hur EU:s institutioner tillämpar förordningen och intervenerat i mål där principiella frågor har prövats, sade Anna Falk till Svenska Dagbladet på söndagen.